RADA NAUKOWA

Przewodniczący rady: prof. dr hab. inż. Antoni Szydło

Członkowie:
dr Sylvia Capayova (Bratysława), prof. dr Dieter Großhans, prof. Marianna Jacyna (Warszawa), prof. Piotr Olszewski (Warszawa), prof. Tomasz Siwowski (Rzeszów), prof. Jiri Strasky (Brno), prof. Janusz Supernak (San Diego), prof. Frohmut Wellner (Drezno)