Artykuły opublikowane w „Drogownictwie" są dostępne w bazach danych 20 bibliotek technicznych, indeksowane w bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych

BAZTECH http://baztech.icm.edu.pl 

Index Copernicus http://indexcopernicus.com

POL-index