KOLEGIUM REDAKCYJNE


redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski

zastępca redaktora naczelnego: dr hab. inż. Janusz Bohatkiewicz, prof. PK (ochrona środowiska) 

sekretarz redakcji: dr inż. Lesław Bichajło

redaktorzy działowi: 

prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka (geotechnika & geoinżynieria drogowa)

dr hab. inż. Mariusz Kieć, prof. PK (inżynieria ruchu drogowego & ITS)

dr hab. inż. Paweł Mieczkowski, prof. ZUT (technologia i materiały drogowe)

dr hab. inż. Krzysztof Żółtowski, prof. PG (drogowe obiekty inżynierskie)

dr hab. inż. Michał Sarnowski, prof. PW (technologia i materiały drogowe)

redaktor językowy: mgr Ewa Wojdyńska