Spis treści do nr 1/2004 r.

 

Nr 1/2004 do ściągnięcia (.zip)

JACEK BORATYŃSKI, JACEK KRZEMIŃSKI, JAROSŁAW CHMIELEWSKI
Porównanie metod projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych według metody IBDiM i metody Superpave
Autorzy przedstawiają dokładną analizę porównawczą projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych metodą tradycyjną i metodą Superpave, i opowiadają się zdecydowanie za Superpave.


ROMAN EDEL
Krawężniki drogowe. Część 2: układanie krawężników
Właściwe ułożenie krawężników jest bardzo istotne zarówno dla pieszych, jak i dla pojazdów.


MIROSŁAW KOSSAKOWSKI
Przydrożny zbiornik infiltracyjny
Zbiornik infiltracyjny jest dobrym rozwiązaniem przydrożnym w przypadku, gdy istnieje zapotrzebowanie na wchłonięcie większych ilości wód w terenie płaskim.


STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Mieszanki zalewowe na gorąco. Badania.
Jest to dalsza część prezentacji norm europejskich.


MICHAIŁ MICHAJŁOWICZ KORNIJEW, SŁAWOMIR KARAŚ
Duże mosty przez Dniepr w Kijowie
Mosty w Kijowie mają swoistą historię. Ich konstrukcje są indywidualnymi rozwiązaniami ukraińskich inżynierów.


TADEUSZ KOWALCZYK
Sprawozdanie z seminariów na temat problemów technicznych w projektowaniu dróg i występujących niekorzystnych rozwiązań projektowych
Na zlecenie GDDKiA Zarząd Krajowy SITK zorganizował pięć seminariów tematycznych.


JERZY KACZMAREK
Problematyka seminarium: „Elementy trasy drogowej w projektowaniu”
Autor przedstawia uwagi do przepisów i rozwiązań obecnie obowiązujących.


STEFAN KRYCHNIAK
Spotkanie członków honorowych SITK
16 grudnia 2003 roku w Warszawskim Domu Technika odbyło się spotkanie Zarządu Krajowego SITK z członkami honorowymi Stowarzyszenia.


HENRYK KOMOROWSKI
Uprawnienia budowlane w specjalnościach drogowej i mostowej
Autor przedstawia aktualny stan prawny uprawnień budowlanych.


STEFAN KRYCHNIAK
Nagrody Ministra Infrastruktury za najlepsze prace naukowe i dyplomowe w dziedzinie transportu
19 grudnia 2003 roku na spotkaniu świąteczno-noworocznym w Politechnice Śląskiej wyróżnionym wręczono nagrody.


STEFAN KRYCHNIAK
Rola Polski w transporcie międzynarodowym w poszerzonej Unii Europejskiej
Pod patronatem SITK w dniu 1 grudnia 2003 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Studenckie Koło Naukowe Spedycji i Logistyki poświęcona poszczególnym rodzajom transportu.


TADEUSZ SUWARA
Komunikaty
W 2003 roku oddano do ruchu kilka obiektów drogowych ważnych dla transportu.

CONTENTS


BORATYŃSKI J., KRZEMIŃSKI J., CHMIELEWSKI J.
Comparaison of asphalt mix design methods according to the Road and Bridge Research Institute (IBDiM) and Superpave


EDEL R.
Road kerbs. Part 2: kerb placing


KOSSAKOWSKI M.
Road infiltration reservoir


ROLLA S.
European standards for roads. Hot joint sealants. Testing


KORNIJEW M.M., KARAŚ S.
Great bridges across Dniepr river in Kiev


KACZMAREK J.
Seminar problems „Road route elements in design”
Opracował:
Czesław R. Krzywosz