Streszczenia do numeru 1/2013r.

Nr 1/2013 do ściągnięcia (.zip) 

PIOTR BUCZEK

Zabezpieczenia akustyczne stosowane na polskich drogach w aspekcie racjonalizacji kosztów. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 1, 2013, s. 3–8
W artykule przedstawiono różne możliwości zabezpieczenia akustycznego terenów przyległych do inwestycji, w postaci ekranów akustycznych oraz cichej nawierzchni. Wykazano korzyści z zastosowania zintegrowanych środków zabezpieczenia akustycznego w postaci zmniejszenia długości ekranów akustycznych oraz zmniejszenia kosztów wykonania zabezpieczenia.
Słowa kluczowe: drogi, ekrany akustyczne, asfalt porowaty, ekonomia, zintegrowane zabezpieczenia.

BEATA GAJEWSKA, KRZYSZTOF GRZEGORZEWICZ, BOLESŁAW KŁOSIŃSKI:

Wzmacnianie podłoża gruntowego z zastosowaniem lekkich wypełnień. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 1, 2013, s. 9–14
W artykule opisano metodę stosowania lekkich wypełnień przy budowie nasypów na słabym podłożu. Podano opis metody, wymagane dane do projektowania. Opisano rodzaje stosowanych lekkich wypełnień. Omówiono przykłady praktyczne zastosowania zasypki z keramzytu i lekkich bloków styropianowych
Słowa kluczowe: drogi, nasypy, słabe grunty, lekkie wypełnienia.

KAZIMIERZ JAMROZ

Koncepcje kształtowania bezpieczeństwa ruchu drogowego. Część 2. Możliwości zastosowania koncepcji trzech er w Polsce. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 1, 2013, s. 15–19
Odpowiadając na zalecenia ONZ i Unii Europejskiej, Polska przystąpiła do opracowania strategicznego programu brd na lata 2013–2020. Jednym z podejść do opracowania tego programu powinna być koncepcja trzech er. W artykule przedstawiono propozycję praktycznego wdrożenia koncepcji trzech er na sieci dróg w Polsce.
Słowa kluczowe: drogi, bezpieczeństwo ruchu drogowego, kształtowanie bezpieczeństwa, koncepcja trzech er.

ANDRZEJ STAŃCZYK

Most poniżej Wodospadów Wiktorii. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 1, 2013, s. 23–28
W głębi afrykańskiego buszu, poniżej Wodospadów Wiktorii, gdzie rzeka Zambezi spada ponad stumetrową kaskadą w głąb wąwozu, jego krawędzie spina stalowy most łukowy. Most miał służyć połączeniu koleją Kairu z Kapsztadem przez całą długość kontynentu. Przypomniana tu historia powstania tej budowli jest nie mniej ciekawa jak przyczyny jej wzniesienia.
Słowa kluczowe: historia mostownictwa, konstrukcje mostów, Afryka.