Recenzenci artykułów nadesłanych do miesięcznika „Drogownictwo" w 2012 roku:

dr inż. Wojciech Bańkowski
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
dr hab. inż. Stanisław Gaca
dr inż. Wanda Grzybowska
dr hab. inż. Marek Iwański
dr hab. inż. Kazimierz Jamroz
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki
prof. dr hab. inż. Marian Klasztorny
dr inż. Bolesław Kłosiński
dr inż. Henryk Koba
dr inż. Cezary Kraszewski
dr inż. Jan Król
dr hab. inż. Marek Łagoda
dr inż. Piotr Mackiewicz
dr hab. inż. Jerzy Piłat
prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Sandecki
dr hab. inż. Tomasz Siwowski
dr hab. inż. Alicja Sołowczuk
prof. dr hab. inż. Dariusz Sybilski
prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak
mgr. inż. Stanisław Szpinek
dr inż. Marta Wasilewska

Redakcja miesięcznika „Drogownictwo" dziękuje wszystkim recenzentom za konstruktywne i cenne uwagi.