Reklama

Ogłoszenia i artykuły sponsorowane:

(koszt druku w roku 2017)

Reklamy:

  • 4. strona okładki (kolor) - 2 500 zł + 23% VAT
  • 2.-3.strona okładki '' - 2200 zł + 23% VAT
  • jedna strona w środku (kolor)- 1500 zł + 23% VAT

Trzy reklamy płatne - czwarta gratis!

 

Artykuły sponsorowane:

  • za jedną stronę z kolorowymi rysunkami, wykresami lub zdjęciami: 1500 zł

Ostateczne ceny reklam, ogłoszeń i artykułów sponsorowanych są ustalane na podstawie w/w stawek w drodze negocjacji w zależności od ilości kolorów, skomplikowania rysunków i wykresów. Do cen należy doliczyć 23% VAT.