nr 2/2021 r.

DROGOWNICTWO 2/2021

 

SPIS TREŚCI

Krzysztof Kaperczak, Barbara Rymsza: Niepełnosprawni na przejściach dla pieszych – problemy z krawężnikami ..         35

Michał Sarnowski, Karol J. Kowalski, Jan Król: Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych redukujących hałas drogowy       ..................................................................................... 41

Józef RABIEGA, Piotr OLCZYK: Remont zabytkowego mostu Tumskiego we Wrocławiu .....................................     49

Z PRASY ZAGRANICZNEJ – MARCUS OESER, MICHAEL ZEILLINGER, NICOLAS CARRENO-GOMEZ: Optymalna wydajność – niższe emisje: nowy rodzaj dodatków do asfaltu (opr. Marek Danowski, Wiktor Murawski)   ..................................................................................... 53

Z historii drogownictwa: Oznakowanie poziome nawierzchni dróg (opr. Maciej Radzikowski) .............................     58

STRESZCZENIA

 

Krzysztof Kaperczak, Barbara Rymsza: Niepełnosprawni na przejściach dla pieszych – problemy z krawężnikami. „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 2, 2021, s. 35–40

Artykuł jest poświęcony problemowi zapewnienia dostępności przejść dla pieszych osobom niepełnosprawnym w aspekcie krawężników. Autorzy wymieniają kilka typów krawężników stosowanych w Polsce oraz w krajach sąsiednich, opisują ich przydatność w odniesieniu do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Słowa kluczowe: drogi, przejścia dla pieszych, niepełnosprawni.

Redakcja: Tadeusz Suwara, Maciej Radzikowski

 

Michał Sarnowski, Karol J. Kowalski, Jan Król: Projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych redukujących hałas drogowy. „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 2, 2021, s. 41–48

W warunkach klimatu środkowo-europejskiego warstwa wykonana z mieszanki BBTM wg tradycyjnych rozwiązań może nie być wystarczająco odporna na działanie czynników atmosferycznych. Zmodyfikowane, nowoczesne mieszanki mineralno-asfaltowe BBTM, odporne na klimat Europy środkowo-wschodniej powinny charakteryzować się strukturą półotwartą (bliższą strukturze zamkniętej), odporną na działanie wody i mrozu, spójną, ale jednocześnie o lepszych cechach akustycznych niż w przypadku nawierzchni z mieszanek standardowych. W artykule omówiono rozwiązania materiałowo-technologiczne mieszanek BBTM i PA ze szczególnym uwzględnieniem mieszanki BBTM 8 opracowanej wg nowej koncepcji Politechniki Warszawskiej, która charakteryzuje się bardziej zamkniętą strukturą w porównaniu do mieszanki BBTM wg WT-2. Korzystne właściwości techniczne nowej mieszanki BBTM zostały potwierdzone badaniami na odcinku testowym.

Słowa kluczowe: mieszanki mineralno-asfaltowe, nawierzchnie redukujące hałas, BBTM, asfalt porowaty.

Redakcja: Marek Danowski

 

Józef RABIEGA, Piotr OLCZYK: Remont zabytkowego mostu Tumskiego we Wrocławiu. „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 2, 2021, s. 49–52

Zabytkowy most Tumski we Wrocławiu (w swojej obecnej stalowej wersji) został oddany do użytkowania w 1889 roku i stanowi przeprawę pomiędzy Ostrowem Tumskim i Wyspą Piasek. Wykonany ostatnio remont przeprawy (lata 2019–2020) obejmował m.in. naprawę podpór, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej, wymianę nawierzchni jezdni oraz chodników i wymagał demontażu wszystkich zawieszonych na moście „kłódek miłości” – ich łączna masa wynosiła 17 ton, znacznie więcej niż szacowano.

Słowa kluczowe: remont, most drogowy, most stalowy, most zabytkowy, kłódki miłości.

Redakcja: Adam Kaszyński

 

Z PRASY ZAGRANICZNEJ – MARCUS OESER, MICHAEL ZEILLINGER, NICOLAS CARRENO-GOMEZ: Optymalna wydajność – niższe emisje: nowy rodzaj dodatków do asfaltu (opr. Marek Danowski, Wiktor Murawski). „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 2, 2021, s. 53–57

Redakcja: Marek Danowski, Jan Król

 

Z historii drogownictwa: Oznakowanie poziome nawierzchni dróg (opr. Maciej Radzikowski). „Drogownictwo”, rok LXXVI, nr 2, 2021, s. 58–60, III s. okładki

Redakcja: Maciej Radzikowski