Spis treści (Contents) nr 1/2010 r.

 

Nr 1/2010 do ściągnięcia (.zip)

 

SPIS TREŚCI

PAWEŁ MIECZKOWSKI: Krawędzie warstw z mieszanek asfaltowych – problem zagęszczania w technologii na gorąco.
PIOTR JASKUŁA: Wpływ sczepności międzywarstwowej na wartość modułów sztywności warstw nawierzchni asfaltowej.
ANDRZEJ BATOG, ELŻBIETA STILGER-SZYDŁO: Stateczność skarp nasypów drogowych w ujęciu Eurokodu 7.
ANDRZEJ NIEMIERKO: XI Wyprawa Mostowa. Część IV. Mosty południowej Anglii i Londynu.
LUDWIK GOLEWSKI: Współczynnik intensywności naprężeń jako podstawowy parametr oceny odporności na pękanie kompozytów betonowych.
PAWEŁ MIECZKOWSKI: Edges of Asphalt Courses – Problems of Compaction in Hot Technology

CONTENTS
PIOTR JASKUŁA: Influence of Debonding between Asphalt Layers on Pavement Stiffness Modulus.
ANDRZEJ BATOG, ELŻBIETA STILGER-SZYDŁO: Stability of Road Embankment Slops According to Eurocode No 7.
ANDRZEJ NIEMIERKO: 11th Bridge Expedition. Part 4. Bridges of Southern England and London
LUDWIK GOLEWSKI: Strain Intensity Index as the Basic Parameter in Evaluation of Concrete Composite Resistance to Cracking.