nr 10/2019 r.

DROGOWNICTWO 10/2019

 

SPIS TREŚCI

Kamil Nowakowski: Preselekcyjne ważenie pojazdów .         275

Katarzyna Jaskulska: Perspektywa rozwoju krajowych dróg betonowych                       286

Marzena Suchocka, Agnieszka Gawłowska, Paulina Semeniuk: Rola roślin na terenach miejskich i ich wpływ na środowisko w kontekście zagospodarowania ciągów pieszo-jezdnych                       299

Andrzej Stańczyk: Mostowe patrymonium Kanady ...         302

Informacja z konferencji GDDKiA z okazji 200-lecia Centralnej Administracji Drogowej                         III s. okł.

STRESZCZENIA

 

Kamil Nowakowski: Preselekcyjne ważenie pojazdów. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 10, 2019, s. 275–285

Rozwój infrastruktury drogowej oraz rosnący poziom zmotoryzowania wymagają stosowania systemów kontroli ruchu obejmujących większą liczbę pojazdów niż obecnie używane urządzenia pomiarowo-kontrolne. Służą temu systemy preselekcji wagowej umożliwiające wykrywanie pojazdów przekraczających dopuszczalne naciski osi oraz dopuszczalną masę całkowitą. Mankamentem, który nie pozwala w pełni wykorzystać możliwości systemów preselekcji, jest brak legalizacji wag preselekcyjnych. W artykule przedstawiono budowę terminala preselekcyjnego, w którego skład wchodzi m.in. z waga dynamiczna, pętle indukcyjne, kamery wideo rejestrujące sylwetkę ważonego pojazdu, kamery do identyfikacji pojazdu poprzez rozpoznawania tablic rejestracyjnych, tablice zmiennej treści oraz systemy sterujące.

Słowa kluczowe: ważenie pojazdów, preselekcja, terminale preselekcyjne, interfejs użytkownika.

 

Katarzyna Jaskulska: Perspektywa rozwoju krajowych dróg betonowych. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 10, 2019, s. 286–298

W Polsce drogi betonowe były budowane począwszy od lat dwudziestych poprzedniego stulecia w różnych okresach z różną intensywnością i skutecznością. Wiele z nich przebudowano na drogi asfaltowe. Dopiero w Programie budowy dróg krajowych na lata 2014–2023 przewidziano  budowę dróg o nawierzchni betonowej na dużą skalę, głównie na drogach ekspresowych. Do końca 2019 roku w Polsce zostanie zakończona budowa 750 km dróg betonowych. Nawierzchnie betonowe są trudniejsze w wykonaniu, lecz ich zaletą jest trwałość, która sięga nawet powyżej 50 lat i mogą funkcjonować bez większych napraw 15–20 lat.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie betonowe, programy, budowa, utrzymanie.

 

 

Marzena Suchocka, Agnieszka Gawłowska, Paulina Semeniuk: Rola roślin na terenach miejskich i ich wpływ na środowisko w kontekście zagospodarowania ciągów pieszo-jezdnych. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 10, 2019, s. 299–302

Współczesne ciągi pieszo-jezdne stają się coraz bardziej istotnym elementem miast. Stanowią nie tylko obszar służący przemieszczaniu się z miejsca na miejsce, ale przede wszystkim są często niedocenianym rezerwuarem roślinności, mającej nieoceniony wpływ na środowisko miast i dobrostan ich mieszkańców. Korzystanie ze ścieżek pieszych i rowerowych jest codziennością, więc powinny one odpowiadać potrzebom i oczekiwaniom współczesnych użytkowników. Roślinność tych obszarów jest jednym z bardziej istotnych ich elementów składowych, mających duży wpływ na całokształt funkcjonowania układu komunikacyjnego.

Słowa kluczowe: usługi ekosystemowe, drzewa, roślinność, ścieżki rowerowe, chodniki, drogi.

 

Andrzej Stańczyk: Mostowe patrymonium Kanady. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 10, 2019, s. 302–304

Upamiętnienie kanadyjskiej spuścizny zadaszonych mostów drewnianych serią pięciu znaczków pocztowych, pozwala poznać wygląd i układ konstrukcyjny tych wiekowych budowli. Zadziwia też ilością informacji o nich, przekazanych na niewielkiej powierzchni znaczka pocztowego.

Słowa kluczowe: mosty drewniane na znaczkach pocztowych.