nr 9/2019 r.

DROGOWNICTWO nr 9/2019

 

SPIS TREŚCI

Andrzej Jarominiak: Zagrożenia mostów kablobetonowych powodowane wadliwym iniektem                         243

Andrzej Pożarycki: Badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni urządzeniami do testów w trybie ciągłym     .............................................................................................. 250

Tadeusz Suwara: Budowa mostu przez Wisłę w Warszawie w ciągu drogi ekspresowej S2                    258

Karolina Nagórska: Realizacja zadań drogowych w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej (EWT) Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (województwo zachodniopomorskie)                    262

Rafał Adamski, Dominik Pawłowski: Badanie przyspieszeń pojazdów samochodowych                 268

Marek Skowron: Historia bruku drewnianego w Warszawie                   271

 

STRESZCZENIA

 

Andrzej Jarominiak: Zagrożenia mostów kablobetonowych powodowane wadliwym iniektem. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 9, 2019, s. 243–249

Artykuł omawia czynniki, które powodują, że iniekt cementowy stosowany w celu ochrony cięgien kabli sprężających mosty z betonu przed korozją staje się jej głównym inspiratorem. Wskazuje nieniszczące metody oceny stanu kabli sprężających, przedstawia działania zapobiegające wadliwości iniektu oraz informuje o problemach jego naprawy.

Słowa kluczowe: Mosty z betonu sprężonego, wadliwości iniektu cementowego, korozja kabli sprężających.

 

Andrzej Pożarycki: Badania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni urządzeniami do testów w trybie ciągłym. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 9, 2019, s. 250–257

W artykule opisano relatywnie nowy model urządzenia mechanicznego wybudowanego w Polsce do określania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni. Pomimo że urządzenie powstało na potrzeby badania nawierzchni lotniskowych, sposób podejścia do kształtowania układu mechanicznego wywołującego docisk pionowy koła pomiarowego do nawierzchni predysponuje takie rozwiązanie również do wykorzystania go do badań nawierzchni drogowych. Chcąc przedstawić szerokie spektrum reakcji urządzenia na różne warunki poślizgu panujące na drogach, analizę poparto zarówno zbiorem wyników badań nawierzchni, na której warunki poślizgu zostały wymuszone w sposób sztuczny, jak i wynikami z badań nawierzchni lotniskowych in situ. W następstwie przedstawiono statystyczne aspekty uzyskiwanych wartości pomierzonych w zmiennych warunkach charakterystycznych dla zmian właściwości przeciwpoślizgowych rejestrowanych na nawierzchniach w ciągu roku.

Słowa kluczowe: badania porównawcze urządzeń, pomiary tarcia w ruchu, współczynnik przyczepności koła do nawierzchni, korelacja, właściwości przeciwpoślizgowe, pomiar szorstkości w trybie ciągłym.

 

Tadeusz Suwara: Budowa mostu przez Wisłę w Warszawie w ciągu drogi ekspresowej S2. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 9, 2019, s. 258–261

Most przez Wisłę w Warszawie budowany jest na trasie drogi ekspresowej S2 na odcinku Południowej Obwodnicy Warszawy. Most składa się z dwóch konstrukcji, każda ma cztery pasy ruchu, chodnik i ścieżkę rowerową. Przy budowie mostu zastosowano trzy metody: na części zachodniej metodę nasuwania podłużnego, na części głównej nawisową a na części wschodniej MSS (movable scaffolding system).

Słowa kluczowe: most, budowa, nasuwanie podłużne, metoda nawisowa, MSS.

 

Karolina Nagórska: Realizacja zadań drogowych w ramach Europejskiej Współpracy Transgranicznej (EWT) Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia – Polska (województwo zachodniopomorskie). „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 9, 2019, s. 262–267

Po wejściu do Unii Europejskiej, Polska stała się partnerem w wielu programach, których celem jest wzmocnienie spójności gospodarczej i społecznej euroregionu. Jedną z takich inicjatyw jest INTERREG, program współpracy realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) obejmujący polsko-niemiecki obszar pogranicza. Województwo zachodniopomorskie realizuje inwestycje drogowe przy wsparciu środków programu INTERREG od roku 2000 do dnia dzisiejszego.

Słowa kluczowe: INTERREG, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFRR, Unia Europejska, inwestycje drogowe, województwo zachodniopomorskie.

 

Rafał Adamski, Dominik Pawłowski: Badanie przyspieszeń pojazdów samochodowych. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 9, 2019, s. 268–270

Każdy poruszający się po drogach samochód ma ściśle określone przez producenta parametry przyśpieszenia, prędkości maksymalnej, mocy i momentu obrotowego. W literaturze motoryzacyjnej badana jest często elastyczność pojazdu w wybranym przedziale prędkości na danym przełożeniu. Testy faktycznego przyśpieszenia samochodu z wykorzystaniem różnych prędkości obrotowych nie są wykonywane. Kluczem do stwierdzenia jak dany pojazd będzie przyśpieszał jest jego wykres zależności mocy i momentu od obrotów silnika. Poddano badaniom cztery różne samochody z różnymi silnikami chcąc porównać ich przyśpieszenie zależnie od wykorzystania 70, 85 i 100% ich prędkości obrotowej maksymalnej mocy silnika. Pojazdy były badane na odcinku drogi o długości 500 metrów przy prędkości od 30 km/h do 120–130 km/h.

Słowa kluczowe: pojazdy samochodowe, przyspieszenia, badania.

 

Marek Skowron: Historia bruku drewnianego w Warszawie. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 9, 2019, s. 271,272,III s. okł.

W artykule przedstawiono historię stosowania bruku drewnianego w Warszawie w XIX i na początku XX w. Opisano pierwsze próby bruku, a także zastosowanie go na szerszą skalę od końca XIX w. Podano również przyczyny rezygnacji z jego stosowania.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, bruk drewniany, warszawa, historia.