nr 5/2019 r.

DROGOWNICTWO 5/2019

SPIS TREŚCI

 

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2018 roku                         131

Lucjan JANAS, Adam KASZYŃSKI, Ewa MICHALAK: Zasady stosowania skali ocen punktowych w przeglądach drogowych obiektów inżynierskich ................................         146

Michał Hebdaś: Beton wałowany – przykłady zastosowania na drogach w Polsce                         153

Z serwisu GDDKiA: Jak szarwarkiem drogi budowano         159

Wskazówki dla Autorów publikacji w miesięczniku „Drogownictwo”                      II s.okł.

Procedura recenzowania publikacji ...................... III s.okł.

Z DZIAŁALNOŚCI ZMRP (opr. Adam Kaszyński) ........ IV s.okł.

STRESZCZENIA

 

MACIEJ RADZIKOWSKI: Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych na koniec 2018 roku. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 5, 2019, s. 131–145

Stan nawierzchni dróg krajowych w Polsce jest oceniany m.in. na podstawie pomiarów parametrów techniczno-eksploatacyjnych nawierzchni: stanu spękań, równości podłużnej, głębokości kolein, stanu powierzchni, właściwości przeciwpoślizgowych i ugięć. Stan nawierzchni kwalifikuje się do czterech klas: A – dobry, B – zadowalający, C – niezadowalający i D – zły. Ocenia się łączne potrzeby remontowe (parametry w klasach C i D) i natychmiastowe potrzeby remontowe (parametry w klasie D). Procentowy udział stanu nawierzchni dróg krajowych, według danych z 2018 roku jest następujący: klasa A i B – 60,7%, klasa C – 22,7%, klasa D –14,2%.

Słowa kluczowe: drogi krajowe, nawierzchnie, ocena, diagnostyka.

 

Lucjan JANAS, Adam KASZYŃSKI, Ewa MICHALAK: Zasady stosowania skali ocen punktowych w przeglądach drogowych obiektów inżynierskich. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 5, 2019, s. 146–152

W artykule omówiono „Zasady stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich – wydanie 2”,które zostały wprowadzone do stosowaniaZarządzeniem GDDKiA nr 1/2019. Głównym celem opracowania „Zasad…” było ujednolicenie sposobu punktowej oceny stanu technicznego i przydatności do użytkowania, a w wydaniu 2 uwzględnienie najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. Ponieważ wyniki przeglądów są analizowane i  porównywane nie tylko na poziomie rejonu czy oddziału GDDKiA ale również na szczeblu krajowym, dlatego jest bardzo ważne aby wszyscy inspektorzy w kraju oceniali stan techniczny i przydatność do użytkowania w analogiczny sposób. Opracowując Wydanie 2 przyjęto założenie zachowania ciągłości systemu przeglądów, w tym dostosowania do instrukcji wykonywania przeglądów oraz algorytmów i komputerowego systemu wspomagającego zarządzanie mostami SGM.

Słowa kluczowe: drogowe obiekty inżynierskie, przeglądy, ocena stanu technicznego, ocena przydatności do użytkowania.

 

Michał Hebdaś: Beton wałowany – przykłady zastosowania na drogach w Polsce. „Drogownictwo”, rok LXXIV, nr 5, 2019, s. 153–158

Beton wałowany to nowa technologia, która pomimo tego, iż obecna jest w Polsce dopiero od kilku lat, to w wielu regionach zyskała sporą popularność dzięki czemu po betonowych drogach poruszamy się nie tylko jadąc drogami krajowymi ale również drogami lokalnymi. W artykule zamieszczony jest zarówno ogólny opis wykonania technologii jak i opisy kilku wybudowanych w tej technologii odcinków dróg. Możliwość szybkiego udostępnienia do ruchu, wysoka wytrzymałość a także cechy nawierzchni dotyczące ekologii i bezpieczeństwa jej użytkowników sprawiły iż nie tylko drogi lokalne ale również drogi wewnętrzne dla ruchu ciężkiego jak i ścieżki rowerowe zostały zaprojektowane i wybudowane tą metodą m. in w Żmigrodzie oraz Żaganiu. Technologię testuje również GDDKiA – na trzech specjalnie ułożonych odcinkach dróg technicznych budowy drogi S51.

Słowa kluczowe: beton wałowany, drogi betonowe, RCC, drogi lokalne.