nr 4/2016 r.

SPIS TREŚCI

  Nr 4/2016 do ściągnięcia (.zip)

GRZEGORZ MAZUREK, MONIKA STĘPIEŃ: Modelowanie poziomu hałasu drogowego na podstawie długookresowych pomiarów ciągłych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

MIROSŁAW BISKUP, JULIUSZ CIEŚLA, ANDRZEJ GAŁAT, MARIAN SKAWIŃSKI, ŁUKASZ TOPCZEWSKI: Kablobetonowy most łukowy po 54 latach eksploatacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

WACŁAW MICHALSKI: Metody nadawania tekstury nawierzchniom betonowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

MAREK MISTEWICZ: Mosty Beselera na Wiśle . . . . . . . . . . . . . . . . 134

AGNIESZKA CZERWIŃSKA, KRZYSZTOF ZALEWA: Poprawa parametrów szorstkości nawierzchni – skuteczna i trwała metoda poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego . . . . . . . . . . . . 140

ANDRZEJ STAŃCZYK: Mosty w dżungli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Z ŻAŁOBNEJ KARTY: Czesław Sobótek (1919–2016) . . . . . . . . . . . II s. okł.

 

STRESZCZENIA

 

Grzegorz Mazurek, Monika Stępień: Modelowanie poziomu hałasu drogowego na podstawie długookresowych pomiarów ciągłych. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 4, 2016, s. 111–117

W artykule zaprezentowano zaobserwowane zależności między zmiennymi dotyczącymi ruchu drogowego, warunków środowiskowych, a poziomem hałasu drogowego. W analizach wykorzystano trzymiesięczny zbiór danych, zgromadzonych w Kielcach, podczas pomiarów ciągłych, przy użyciu stacjonarnych rejestratorów poziomu hałasu i warunków środowiskowych. Eksploracja dostępnych danych pozwoliła na pozyskanie niezbędnej wiedzy dotyczącej istnienia współzależności, ich siły oraz jej istotności pomiędzy wspomnianymi czynnikami ruchowo-akustyczno-środowiskowymi. Ponadto zaproponowano model matematyczny opisujący poziom prognozowanego hałasu drogowego, którego estymatorami, poza wielkościami związanymi z ruchem, są także wartości charakteryzujące czynniki meteorologiczne.

Słowa kluczowe: poziom hałasu drogowego, modelowanie poziomu hałasu drogowego, czynniki ruchowe, czynniki meteorologiczne.

 

Mirosław Biskup, Juliusz Cieśla, Andrzej Gałat, Marian Skawiński, Łukasz Topczewski: Kablobetonowy most łukowy po 54 latach eksploatacji. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 4, 2016, s. 118–124

Oddany do użytkowania w 1959 roku most był pierwszym tego typu obiektem kolejowym w Polsce. Konstrukcję przęsła o rozpiętości 44,22 m, stanowią dwa łuki ze sprężonymi ściągami i sprężoną poprzecznie płytą pomostową podwieszoną do łuków przy uzyciu stalowych wieszaków. Ściągi sprężono podłużnie systemem Baur-Leonhardta. Po badaniach stwierdzono, że ustrój niosący nie wykazuje utraty nośności, a jego usterki wynikają z niedostatecznej otuliny betonowej zbrojenia oraz braku hydroizolacji. Obliczeniowo wykazano, że most może bezpiecznie przenosić obciążenia eksploatacyjne.

Słowa kluczowe: kablobeton, most łukowy, sprężenie dwukierunkowe.

 

Wacław Michalski: Metody nadawania tekstury nawierzchniom betonowym. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 4, 2016, s. 126–134

Uzyskanie odpowiedniej tekstury przy realizacji nawierzchni betonowych to ważne i odpowiedzialne zadanie stojące przed wykonawcami robót. W ciągu wielu lat wypracowano szereg metod dotyczących teksturowania nawierzchni betonu niezwiązanego i związanego. Podano zalety i wady poszczególnych metod stosowanych dotychczas przy nadawaniu tekstury oraz istotne elementy dotyczące prawidłowego wykonania.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie betonowe, wykonywanie nawierzchni, teksturowanie nawierzchni.

 

Marek Mistewicz: Mosty Beselera na Wiśle. „Drogownictwo”, rok LXXI, nr 4, 2016, s. 134–139

Przedstawiono historię budowy mostów przez dolną i środkową Wisłę podczas pierwszej wojny światowej. Na północnych ziemiach Królestwa Polskiego, skąd niemieckie armie wyparły rosyjskiego zaborcę, utworzono wówczas Generalne Gubernatorstwo Warszawskie, którym zarządzał generał Hans Hartwig von Beseler. Zorganizowana przez niego zmilitaryzowana administracja podjęła budowę wiślanych mostów we Włocławku, Płocku, Wyszogrodzie, Warszawie, Górze Kalwarii i garwolińskim Podzamczu.

Słowa kluczowe: mosty Beselera, mosty historyczne, mosty na Wiśle, I wojna światowa.

 

Agnieszka Czerwińska, Krzysztof Zalewa: Poprawa parametrów szorstkości nawierzchni – skuteczna i trwała metoda poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.„Drogownictwo”, rok LXXI, nr 4, 2016, s. 140–143

Szorstkość nawierzchni, a raczej jej brak czy utrata, stanowi coraz większy problem, z którym muszą zmierzyć się Zarządcy dróg w Polsce. W artykule omówiono nowe rozwiązania technologiczne, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) przy wykorzystaniu nawierzchni o podwyższonym współczynniku tarcia (nopwt). Metoda nopwt to cienka warstwa górnej nawierzchni drogi utworzona z mieszanki żywic epoksydowych i bardzo twardego kruszywa boksytowego o granulacji 1–3, 1–4 mm. Czerpiąc wiedzę z wieloletnich doświadczeń stosowania tego rozwiązania w Europie oraz z wysokiego stopnia skuteczności technologii w poprawie brd, przedstawiono doświadczenia z dróg krajowych na terenie Polski . Wskazano miejsca możliwych zastosowań.

Słowa kluczowe: poprawa BRD, szorstkość, wypadki.

 

Andrzej Stańczyk: Mosty w dżungli.„Drogownictwo”, rok LXXI, nr 4, 2016, s. 144 i III–IV s. okładki

Refleksje z wyprawy autora szlakiem podniebnych ścieżek w kostarykańskiej puszczy. Szczegóły konstrukcji kładek wiszących zawieszonych do kilkudziesięciu metrów nad ziemią oraz okazy flory i fauny oglądane z różnych poziomów.

Słowa kluczowe: kładki dla pieszych, kładki wiszące, konstrukcja kładek.