Recenzenci 2014

Recenzenci artykułów nadesłanych do miesięcznika „Drogownictwo” w 2014 roku

 

dr inż. Wojciech Bańkowski

mgr. inż. Radosław Bąk

dr inż. Andrzej Brzeziński

mgr inż. Piotr Buczek

dr inż. Piotr Burnos

dr hab. inż. Joanna Bzówka, prof. Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Janusz Chodur, prof. Politechniki Krakowskiej

prof. dr inż. Juliusz Cieśla

mgr inż. Marek Danowski

dr inż. Bohdan Dołżycki

prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont

dr inż. Beata Figarska

prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga

dr inż. Marcin Gajewski

dr hab. inż. Władysław Gardziejczyk, prof. Politechniki Białostockiej

dr inż. Dariusz Godlewski

dr hab. inż. Marek Iwański, prof. Politechniki Świętokrzyskiej

dr hab. inż. Kazimierz Jamroz

dr inż. Andrzej Janowski

prof. mgr inż. Andrzej Jarominiak

dr inż. Piotr Jaskuła

mgr inż. Agata Jaździk-Osmólska

dr inż. Henryk Koba

dr inż. Karol Kowalski

dr inż. Jan Król

dr inż. Jerzy Kukiełka

dr inż. Lidia Kur

dr hab. inż. Marek Łagoda, prof. IBDiM

prof. dr hab. inż. Czesław Machelski

dr inż. Piotr Mackiewicz

dr inż. Paweł Mieczkowski

prof. dr hab. inż. Roman Nagórski

dr hab. inż. Piotr Olszewski, prof. Politechniki Warszawskiej

mgr inż. Krzysztof Opoczyński

dr inż. Jacek Oskarbski

dr inż. Tomasz Pawlik

Bożena Pączkowska

dr hab. inż. Jerzy Piłat, prof. Politechniki Warszawskiej

dr hab. inż. Wojciech Radomski, prof. Politechniki Łódzkiej

mgr inż. Dawid Ryś

dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. Politechniki Warszawskiej

prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska

dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. Politechniki Rzeszowskiej

dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. Zachodniopomorskiego Uniwersytetu

Technologicznego

dr inż. Andrzej Stańczyk

dr hab. inż. Wiesław Starowicz, prof. Politechniki Krakowskiej

mgr inż. Jacek Sudyka

dr inż. Elżbieta Szafranko

prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak

mgr inż. Stanisław Szpinek

dr hab. inż. Romuald Sztukiewicz, prof. Politechniki Poznańskiej

dr hab. inż. Zenon Szypcio, prof. Politechniki Białostockiej

prof. dr hab. inż. Marian Tracz

 

Redakcja dziękuje wszystkim recenzentom za konstruktywne i cenne uwagi.