Recenzenci 2013

Recenzenci artykułów nadesłanych do miesięcznika „Drogownictwo" w 2012 roku:

Wojciech Bańkowski, dr inż.

Jan Biliszczuk, prof. dr hab. inż.

Andrzej Brzeziński, dr inż.

Juliusz Cieśla, prof. dr inż.

Adrian Ciołczyk, dr inż.

Bogdan Dołżycki, dr inż.

Beata Figarska, dr inż.

Kazimierz Flaga, prof. dr hab. inż.

Stanisław Gaca, dr hab. inż., prof. Polit. Krakowskiej

Wanda Grzybowska, dr inż.

Renata Horodecka, dr inż.

Marek Iwański, dr hab. inż., prof. Polit. Świętokrzyskiej

Kazimierz Jamroz, dr hab. inż.

Andrzej Janowski, dr inż.

Piotr Jaskuła, dr inż.

Janusz Kawecki, prof. dr hab. inż.

Marian Klasztorny, prof. dr hab. inż.

Henryk Koba, dr inż.

Karol Kowalski, dr inż.

Cezary Kraszewski, dr inż.

Jan Król, dr inż.

Jan Kukiełka, prof. dr hab. inż.

Lidia Kur, dr

Marek Łagoda, dr hab. inż., prof. IBDiM

Czesław Machelski, dr hab. inż., prof. Polit. Wrocławskiej

Piotr Mackiewicz, dr inż.

Paweł Mieczkowski, dr inż., prof. nzw. ZUT

Jerzy Piłat, dr hab. inż., prof. nzw. Polit. Warszawskiej

Igor Ruttmar, dr inż.

Dawid Ryś, mgr

Tadeusz Sandecki, dr hab. inż., prof. nzw. Polit. Warszawskiej

Anna Siemińska-Lewandowska, prof. nzw. dr hab. inż.

Tomasz Siwowski, dr inż., prof. Polit. Rzeszowskiej

Marian Skawiński, mgr inż.

Andrzej Stańczyk, dr inż.

Marcin Stienss, mgr inż.

Barbara Strycharz, dr inż.

Stanisław Szpinek, mgr inż.

Wacław Szcześniak, prof. dr hab. inż.

Zenon Szypcio, dr hab. inż., prof. Polit. Białostockiej

Marta Wasilewska, dr inż.

Jadwiga Wilczek, dr inż.

Janusz Zawadzki, dr inż.

 

 

Redakcja miesięcznika „Drogownictwo" dziękuje wszystkim recenzentom za konstruktywne i cenne uwagi.