nr 1/2015 r.

Nr 1/2015 do ściągnięcia (.zip)

Drogownictwo nr 1/2015

 

SPIS TREŚCI

ANDRZEJ NIEMIERKO: Historia współczesnych łożysk mostowych. Łożyska elastomerowe i elastomerowo-ślizgowe........................3

KONRAD MALICKI: Wymagania dotyczące połączeń międzywarstwowych nawierzchni dróg o niskim obciążeniu ruchem........................10

WIESŁAW DĄBROWSKI: Zabiegi utrzymaniowe uszczelniające nawierzchnie asfaltowe...............................15

MALWINA SPŁAWIŃSKA: Określenie korzystnych okresów pomiarów wyrywkowych do wyznaczania średniego dobowego ruchu w roku........................................23

Z SERWISU GDDKiA:

Ogłoszono przetargi na budowę „Zakopianki” (oprac. Tadeusz Suwara)......................14

Ostatni odcinek zachodniej obwodnicy Poznania oddany do ruchu (oprac. Tadeusz Suwara)......................14

Z Łodzi do Wrocławia w 2 godziny. Odcinek S8 Sieradz–Łask oddany do ruchu (oprac. Tadeusz Suwara)              ...........................30

GDDKiA gotowa do zimowych wyzwań (oprac. Tadeusz Suwara).....................4 s. okł.

Z DZIAŁALNOŚCI SITK:

Jubileusz 90-latka (oprac. Tadeusz Suwara) ............................21

Jubileusz 15-lecia odsłonięcia pomnika Ernesta Malinowskiego w Peru (oprac. Marta Kowalczyk)....................29

Uprawnienia budowlane w specjalnościach kolejowych po ośmiu latach zostały przywrócone (oprac. Bogdan Kublin)................................36

Sprawozdanie z LVII Technicznych Dni Drogowych (oprac. Hanna Szary)............................31

WIZYTA NA BUDOWIE: Przeprawa mostowa przez Wisłę w miejscowości Kamień (oprac. Marcin Bronisz).............34

 

STRESZCZENIA

 

ANDRZEJ NIEMIERKO: Historia współczesnych łożysk mostowych. Łożyska elastomerowe i elastomerowo-ślizgowe. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 1, 2015, s. 3-9

Począwszy od lat 50. i 60. ubiegłego wieku zaczęto stosować w budownictwie mostowym nowatorskie rozwiązania łożysk. W artykule opisano historię rozwoju konstrukcji oraz wdrażania łożysk elastomerowych i elastomerowo-ślizgowych za granicą i w Polsce. W naszym kraju wiodącym ośrodkiem badawczym w tej dziedzinie był Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Słowa kluczowe: łożyska mostowe, historia łożysk, łożyska elastomerowe, łożyska elastomerowo-ślizgowe.

 

KONRAD MALICKI: Wymagania dotyczące połączeń międzywarstwowych nawierzchni dróg o niskim obciążeniu ruchem. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 1, 2015, s. 10-14

Artykuł ma na celu dyskusję zmian wymagań dotyczących wytrzymałości połączeń międzywarstwowych zaproponowanych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. W dyskusji wykorzystano wybrane wyniki badań wytrzymałości połączeń prezentowane w literaturze jak również wyniki własnych badań porównawczych. Istotnym wnioskiem płynącym z przeprowadzonych analiz jest konkluzja, iż objęcie wymaganiami nawierzchni dróg o wszystkich kategoriach obciążenia ruchem stanowi zagadnienie niezwykle ważne, również z punktu widzenia zarządców dróg powiatowych i gminnych.

Słowa kluczowe: połączenie międzywarstwowe, wytrzymałość na ścinanie.

 

WIESŁAW DĄBROWSKI: Zabiegi utrzymaniowe uszczelniające nawierzchnie asfaltowe. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 1, 2015, s. 15-21

Doświadczenia krajowe i zagraniczne, wyraźnie wskazują, że po pewnym okresie eksploatacji drogi, powstają łącznie lub osobno dwa rodzaje nieszczelności warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowych:

–   nieszczelności w miejscach szczególnych, takich jak połączenia technologiczne, spoiny i tzw. dzikie pęknięcia,

–   nieszczelności na całej powierzchni warstwy ścieralnej.

Powstałe nieszczelności umożliwiają wnikanie wody w konstrukcję nawierzchni i powodują jej stopniowe  niszczenie, jeśli nie zostanie wyeliminowana przyczyna niszczenia dzięki odpowiednim zabiegom uszczelniającym. W artykule opisano skuteczne i ekonomiczne zabiegi uszczelniające nawierzchnie asfaltowe, wykorzystywane praktycznie w Polsce i w Niemczech.

Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie asfaltowe, uszczelnianie.

 

MALWINA SPŁAWIŃSKA: Określenie korzystnych okresów pomiarów wyrywkowych do wyznaczania średniego dobowego ruchu w roku. „Drogownictwo”, rok LXX, nr 1, 2015, s. 23-28

Kluczową kwestią przeprowadzania pomiarów krótkotrwałych jest wybór odpowiedniego dnia pomiaru (dzień tygodnia, miesiąc w roku) oraz odpowiedniej długości okresu pomiarowego i godzin pomiarów. Odpowiednio dobrany okres pomiarowy wpływa na poprawę dokładności estymacji średniego dobowego ruchu w roku. W artykule określono najkorzystniejszy czasowy zakres przeprowadzania pomiarów wyrywkowych umożliwiający wiarygodne szacowanie średniego dobowego ruchu w roku przy uwzględnieniu rozkładu kierunkowego ruchu oraz rodzajów pojazdów.

Słowa kluczowe: drogi, pomiary ruchu, średni dobowy ruch w roku (SDR).