nr 12/2014 r.

Nr 12/2014 do ściągnięcia (.zip)

Drogownictwo 12/2014

 

SPIS TREŚCI

Krzysztof Gasz: Oznakowanie drogowskazowe w obrębie węzłów autostradowych – tablica węzła drogowego na autostradzie.............................................................383

PIOTR BURNOS: Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 4: Ocena dokładności systemów Weigh In Motion (WIM).....................................................................388

Z SERWISU GDDKiA: Droga ekspresowa S17 Kurów-Lublin-Piaski oddana do ruchu (oprac. Tadeusz Suwara)...........................................................................................395

TADEUSZ SUWARA: Koszty urządzeń ochrony środowiska infrastruktury drogowej.......................................................................................396

Andrzej Pożarycki, TOMASZ GARBOWSKI, ANDRZEJ OSYSKO, Przemysław Górnaś, JAKUB FENGIER, PAWEŁ PIĄTEK: Polski ugięciomierz dynamiczny z komputerowym systemem oceny nawierzchni....................................................................403

Spis artykułów zamieszczonych w„Drogownictwie” w 2014 roku (oprac. Ewa Wojdyńska)...................................................................3-4 s.ok.

 

 

STRESZCZENIA

 

Krzysztof Gasz: Oznakowanie drogowskazowe w obrębie węzłów autostradowych - tablica węzła drogowego na autostradzie. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 12, 2014, s. 383–387

Artykuł prezentuje opis istniejącego oznakowania pionowego w rejonie węzłów autostradowych. Przedstawiono szczegółowy opis znaku E- 20 (tablica węzła drogowego na autostradzie), dokonano jego krytycznej oceny oraz przedstawiono  przykłady zagraniczne. Zaproponowano nową treść znaku zawierającą więcej przydatnych informacji dla kierowców.

Słowa kluczowe: autostrada, węzły, oznakowanie drogowskazowe.

 

Piotr Burnos: Ważenie pojazdów samochodowych w ruchu. Część 4: Ocena dokładności systemów Weigh In Motion (WIM). „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 12, 2014, s. 388–395

Dokładność wyników ważenia w systemach Weigh In Motion zależy od wielu czynników. Część z nich jest związana z samym systemem, a część wynika z istoty pomiaru masy poruszającego się obiektu. W artykule przedstawiono właściwości metrologiczne systemów WIM oraz opisano główne czynniki zakłócające pomiar nacisków osi. Szczególną uwagę zwrócono na dwa źródła błędów: pionowe wahania pojazdów oraz wpływ temperatury nawierzchni. Na podstawie badań symulacyjnych, w sposób ilościowy oceniono udział poszczególnych czynników w łącznym błędzie wyników ważenia. Opisano również metody umożliwiające poprawę dokładności ważenia w systemach WIM.

Słowa kluczowe: ważenie pojazdów w ruchu, systemy WIM, dokładność wyników ważenia.

 

Tadeusz Suwara: Koszty urządzeń ochrony środowiska infrastruktury drogowej. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 12, 2014, s. 396–401

Drogi  a zwłaszcza autostrady  i drogi ekspresowe, wymagają odpowiednich urządzeń ochrony środowiska. W szczególności dotyczy to ochrony flory, fauny, wody i ludzi. W artykule przedstawiono koszty poszczególnych urządzeń ochrony środowiska na przykładzie projektu odcinka drogi ekspresowej. Ponadto, przeanalizowano zmniejszenie kosztów ekranów akustycznych w wyniku złagodzenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

Słowa kluczowe: drogi, ochrona środowiska, urządzenia, koszty.

 

Andrzej Pożarycki, TOMASZ GARBOWSKI, ANDRZEJ OSYSKO, Przemysław Górnaś, JAKUB FENGIER, PAWEŁ PIĄTEK: Polski ugięciomierz dynamiczny z komputerowym systemem oceny nawierzchni. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 12, 2014, s. 403–416

W artykule opisano kompleksowy system złożony ze zbudowanego urządzenia typu FWD i elementów systemu komputerowego do przetwarzania i analizy danych. W badaniach porównawczych wykazano, że zarówno zbudowane urządzenie, jak i proponowane rozwiązania stanowią inspirację do rozwoju i upowszechniania optymalnej analizy stanu technicznego nawierzchni, za pośrednictwem prezentowanych, w pełni funkcjonalnych i dostępnych narzędzi.

Słowa kluczowe: polski ugięciomierz dynamiczny, badania porównawcze, numeryczne narzędzia oceny stanu technicznego nawierzchni.