nr 5/2014 r.

Nr 5/2014 do ściągnięcia (.zip)

spis treści 5-2014

SŁAWOMIR KARAŚ: Mosty w Turcji – od antyku do współczesności ............................................       147

RADOSŁAW OLESZEK: O zarysowaniu mostowych konstrukcji żelbetowych..................................       156

MACIEJ MALISZEWSKI, ADAM ZOFKA, DOMINIKA MALISZEWSKA, KRZYSZTOF MIRSKI, DARIUSZ SYBILSKI: Zagęszczanie dużych płyt z mma w laboratorium z zastosowaniem drogowego walca prowadzonego         165

JAKUB FENGIER, ANDRZEJ POŻARYCKI: Możliwości diagnozowania podłoża nawierzchni jezdni na podstawie uproszczonego modelu ośrodków wielowarstwowych                                                                                    170

ANDRZEJ STAŃCZYK: Mosty przez Chao Phraya w Bangkoku ...................................................       178

streszczenia 5-2014

 

SŁAWOMIR KARAŚ: Mosty w Turcji – od antyku do współczesności. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 5, 2014, s. 147–156

W Turcji zachowało się wiele antycznych mostów, w szczególności przez rzekę Tygrys ale również w innych miejscach kraju. Są to mosty kamienne z łukowymi sklepieniami. Najciekawsze z nich to most Dziesięcioro Oczu przez rzekę Tygrys i most Mlabadi przez rzekę Batman. Najnowsze mosty to mosty wiszące przez cieśninę Bosfor w Istambule i przez zatokę morza Marmara koło Izmit.

Słowa kluczowe: mosty, Turcja, konstrukcje, historia, współczesność.

 

RADOSŁAW OLESZEK: O zarysowaniu mostowych konstrukcji żelbetowych. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 5, 2014, s. 156–163

Zarysowanie obiektów mostowych z betonu zbrojonego jest naturalną cechą tych konstrukcji. Wpływa ono na ich trwałość. W artykule przedstawiono czynniki powodujące zarysowanie oraz normowe procedury wymiarowania przekrojów ze względu na rysy. Opisano podejście norm do dopuszczalnej rozwartości rys. Przedstawiono metodologię uwzględniania zmian sztywności przekrojów spowodowaną zarysowaniem. Wykonano obliczenia porównawcze kliku przekrojów konstrukcji mostowych. Przedyskutowano wyniki obliczeń.

Słowa kluczowe: przekroje żelbetowe, przyczyny zarysowania, wymiarowanie ze względu na rysy, sztywność elementów żelbetowych.

 

MACIEJ MALISZEWSKI, ADAM ZOFKA, DOMINIKA MALISZEWSKA, KRZYSZTOF MIRSKI, DARIUSZ SYBILSKI: Zagęszczanie dużych płyt z mma w laboratorium z zastosowaniem drogowego walca prowadzonego. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 5, 2014, s. 165–169

W niniejszym artykule przedstawiono doświadczenia IBDiM z uruchomienia stanowiska zagęszczania próbek w warunkach laboratoryjnych przy użyciu małego walca drogowego prowadzonego. Wykonano analizę porównawczą jednorodności zagęszczenia oraz orientacji ziaren kruszywa w próbkach z mieszanki mineralno-asfaltowej wykonanych różnymi metodami. Orientację ziaren kruszywa oceniono na podstawie analizy numerycznej obrazu przeciętych próbek przy użyciu autorskiej procedury napisanej w oprogramowaniu Matlab. W metodzie zagęszczania próbek przy użyciu walca prowadzonego uzyskano najlepszą jednorodność zagęszczenia oraz optymalne ułożenie ziaren kruszywa.

Słowa kluczowe: walec drogowy prowadzony, jednorodność zagęszczania, cyfrowa analiza obrazu, orientacja ziaren kruszywa, nowe metody zagęszczania w laboratorium.

 

JAKUB FENGIER, ANDRZEJ POŻARYCKI: Możliwości diagnozowania podłoża nawierzchni jezdni na podstawie uproszczonego modelu ośrodków wielowarstwowych. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 5, 2014, s. 170–177

Każdy element analizy wyników badań nieniszczących nawierzchni jezdni, który pozwala na wnioskowanie o parametrach podłoża, to krok w kierunku optymalizacji w zakresie doboru zabiegów remontu / wzmocnienia / przebudowy. Do tej grupy można zaliczyć wielkość przedstawianą w literaturze jako Surface Moduli (SM). Autorzy w ślad za potrzebą szukania narzędzi do optymalizowania diagnostyki podłoża nawierzchni, oceniają SM pod kątem kryteriów przydatności w obszarze identyfikacji parametrów modelu szukanych metodami analiz odwrotnych. Wykorzystując kształt krzywej SM, w pracy przedstawia się takie elementy jak typowe zachowanie się podłoża nawierzchni i odpowiedź charakterystyczną dla cech nieliniowych podłoża (siła – przemieszczenie).

Słowa kluczowe: surface modulus, obliczenia odwrotne, diagnostyka podłoża nawierzchni.

 

ANDRZEJ STAŃCZYK: Mosty przez Chao Phraya w Bangkoku. „Drogownictwo”, rok LXIX, nr 5, 2014, s. 178–4 s. okładki

Tajlandzkie mostownictwo kojarzy się nam przede wszystkim z mostem na rzece Kwai. Niesłusznie. Mosty przez Chao Phraya w Bangkoku, który traktujemy jako miejsce przesiadki z samolotu do autokaru są tak interesujące i różnorodne, że warto zatrzymać się nawet kilka dni, by obejrzeć je z „tramwaju” wodnego i z brzegów.

Słowa kluczowe: mosty, konstrukcje.