nr 9/2013 r.

Nr 9/20132 do ściągnięcia (.zip)

Spis treści 9-2013

ANDRZEJ NIEMIERKO: Mosty w Chinach. Część I. Mosty Pekinu, Luoyang, Guilin i Chongqing        ....................................................................................259

ADAM GLINICKI, WOJCIECH RADOMSKI: Diagnostyka mrozoodporności betonu w drogowych obiektach mostowych ..............................................................................268

JAROSŁAW KUŹNIEWSKI: Porównanie wyników badań statycznego i dynamicznego modułu sztywności mieszanek mce, uzyskanych przy zastosowaniu różnych procedur badawczych      ................................................................................................................277

MACIEJ KOWAL: Droga ekspresowa S17 odcinek Kurów – Bogucin................282

ANDRZEJ STAŃCZYK: Most drewniany przez rzekę Orchon w Mongolii – urok starych budowli i przemyślność ich twórców .........................................................287

XII Krajowy Zjazd Sprawozdawczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (komunikat prasowy PIIB)   ..................................................................................................2 s. okł.

Jubileusz 70-lecia prof. dra hab. inż. Mariana Tracza (oprac. Stanisław Gaca)......... 3 s. okł.

 

STRESZCZENIA nr 9 2013

 

ANDRZEJ NIEMIERKO: Mosty w Chinach. Część I. Mosty Pekinu, Luoyang, Guilin i Chongqing. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 9, 2013, s. 259–268

Mosty w Chinach to stara i bogata tradycja kontrastująca z nowoczesnością. Najstarsze mosty mające teraz 1000 i więcej lat budowano z kamienia i drewna. Budowano również wiszące mosty łańcuchowe z żelaza zgrzewanego. W ostatnim 30-leciu nastąpił w Chinach ogromny rozwój budownictwa mostowego, kiedy budowano średnio 16 000 mostów rocznie. Zwiększały się także długości przęseł i zmieniała architektura mostów.

Słowa kluczowe: mosty chińskie, historia, konstrukcje, architektura.

 

ADAM GLINICKI, WOJCIECH RADOMSKI: Diagnostyka mrozoodporności betonu w drogowych obiektach mostowych. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 9, 2013, s. 268–276

Na przykładach wyników badań diagnostycznych betonu wbudowanego w dwa obiekty drogowe omówiono możliwość oceny mrozoodporności betonu na podstawie badań charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. Przedstawiono też uwagi dotyczące wprowadzenia do praktyki krajowej nowych metod badań betonów przeznaczonych na obiekty mostowe, dotyczących odporności na złuszczenia, odporności na dyfuzję chlorków oraz  odporności na karbonatyzację.

Słowa kluczowe: mosty, beton, mrozoodporność, mikrostruktura.

 

JAROSŁAW KUŹNIEWSKI: Porównanie wyników badań statycznego i dynamicznego modułu sztywności mieszanek mce, uzyskanych przy zastosowaniu różnych procedur badawczych. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 9, 2013, s. 277–282

W artykule przedstawiono badania porównawcze modułów sztywności mieszanek mce wykonywanych dwiema metodami:  na belce prostopadłościennej, czteropunktowo zginanej oraz w aparacie NAT (Nottingham Asphalt Tester).

Porównane zostały wyniki określające właściwości mieszanki mce oraz warunki, w jakich traci ona sztywność i przy jakim obciążeniu. Wykazano, że wyniki obu metod potwierdzają zależność zmiany właściwości mieszanek od zawartości cementu i asfaltu oraz zmiany temperatury mieszanki. Przy planowaniu budowy drogi, przystępując do wymiarowania konstrukcji nawierzchni, można przeprowadzać badania każdą z tych  metod, w zależności od posiadanego wyposażenia technicznego. Obie metody wykazują zalety, pozwalające na prawidłowe projektowanie drogi.

Słowa kluczowe: mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna, moduł sztywności, destrukt asfaltowy.

 

MACIEJ KOWAL: Droga ekspresowa S17 odcinek Kurów – Bogucin. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 9, 2013, s. 282–286

W artykule przedstawiono parametry odcinka drogi ekspresowej S17 (Kurów – Bogucin) wybudowanego w latach 2011–2013. Opisano przekrój trasy, konstrukcję nawierzchni oraz przedstawiono w liczbach ilości wykonanych robót.

Słowa kluczowe: droga ekspresowa, budowa S17, elementy trasy, parametry techniczne.

 

ANDRZEJ STAŃCZYK: Most drewniany przez rzekę Orchon w Mongolii – urok starych budowli i przemyślność ich twórców. „Drogownictwo”, rok LXVIII, nr 9, 2013, s. 287–288

Mosty drewniane, jako mało trwałe, znikają z naszych krajobrazów. Jednak można jeszcze spotkać ciekawe konstrukcje takich mostów. Przykładem może być wieloprzęsłowy most przez rzekę Orchon w Mongolii zbudowany z naturalnych pni drewnianych w postaci przemyślanej konstrukcji. Filary osłonięte są drewnianymi izbicami chroniącymi most przed naporem kry lodowej.

Słowa kluczowe: mosty drewniane, konstrukcje, przykład mongolski.