Z żałobnej karty - zmarł Profesor Antoni Rosikoń

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 sierpnia 2013 r. zmarł w wieku 106 lat najstarszy członek katowickiego oddziału SITK, Profesor Antoni Rosikoń. Pan Profesor piastował godność Członka Honorowego przez 35 lat. Utraciliśmy wybitnego naukowca, autora licznych publikacji, znakomitego fachowca w dziedzinie mechaniki gruntów, porywającego prelegenta oraz przede wszystkim – wspaniałego Człowieka i Kolegę.    

Uroczystości żałobne odbędą się w sobotę, 24 sierpnia o godzinie 10:00 w Katedrze Katowickiej.  


Spoczywaj w pokoju, Antoni…


Wyrazy głębokiego współczucia składa Rodzinie,

Zarząd Krajowy SITK