Spis treści do nr 11/2000 r.

 

Dariusz Wanatowski, Antoni Florkiewicz
Analiza wpływu rodzaju wzmocnienia podłoża drogowego na jego nośność
Wybór metody wzmocnienia podłoża drogowego jest bardzo ważny. Autorzy analizują różne warianty wzmocnienia podłoża i wskazują najbardziej korzystne.

Dariusz Sybilski
Jeszcze o nawierzchniach asfaltowych i betonowych, czyli wyjaśnienie zamieszania i mistyfikacji
Są zwolennicy nawierzchni asfaltowych jak i betonowych. Ich racje są przedmiotem dyskusji i polemik; powyższy artykuł jest jedną z nich.

Marian Kamiński, Zbigniew Kotula
Parafina w asfaltach
Problem parafiny w asfaltach i jej wpływu na jakość nawierzchni jest przedmiotem dyskusji i badań od wielu lat. Wątpliwości budzą też metody oznaczania parafin w asfaltach.

Tadeusz Suwara
Warunki techniczne dotyczące drogowych obiektów inżynierskich
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku (Dz.U. nr 63/2000) stanowi kompleksowe uregulowanie projektowania drogowych obiektów inżynierskich.