Spis treści do nr 10/2000 r.

 

Tdeusz Suwara
Wiadomości drogowe. Ewolucja wskaźników drogowych
Kilkakrotny spadek nakładów na drogownictwo w latach dziewięćdziesiątych i jednocześnie duży przyrost ruchu samochodowego spowodował dramatyczny stan sieci drogowej i znacznie pogorszył bezpieczeństwo ruchu.

Konrad Jabłoński, Marek Rybczyński, Ewa Wilk, Janusz Zawadzki
Wybór mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę cieralną autostrady A-4
Mieszanka mastyksowo-grysowa SMA 0/12,8 spełnia wszystkie wymagania stawiane warstwom ścieralnych na autostradach.

Stanisław Szpinek
Ocena równości nawierzchni wskaźnikami IRI
W artykule przedstawiono metodę oceny równości podłużnej nawierzchni i spsób interpretacji przeprowadzonych pomiarów.

Dariusz Drewing, Jolanta Nowicka
Oznaczanie modułu odkształcenia podłoża. Wąpliwości interpretacyjne.
Autorzy przedstawiają nieścisłości i wątpliwości jakie występują w polkich normach dotyczhących podłoża gruntowego i podbudowy.

Cezary Saganowski
Konsultacja Jean-Oliver Laval Francuska Organizacja Drogowa
Organizacja drogownictwa we Francji jest kształtowana od połowy XVIII wieku. Ma bogate doświadczenia. Warto z nich korzystać.

Andrzej Stańczyk
Mosty prez Wisłę w budowie
Technologie budowy trzech mostów podwieszonych przez Wisłę: świętokrzyskiego i Siekierwkoskiego w Warszawie oraz Sucharskiego w Gdańsku są podoben. Warto się z nimi zapoznać.

Antoni Gilewicz
Warunki BHP w transporcie ręcznym
Autor omawia warunki i przepisy, które powinny być stosowane prz transporcie ręcznym.

Ewa Mońka, Anna Wojcieszczyk, Adam Wysokowski
Warsztaty nr. "Nowoczesna kosta brukowa w budownictwie komunikacyjnym - nowe rodzaje i możliwości zastosowań
Jest to krótka relacja z konferencji na temat zastosowania nowoczesnej kostki brukowej w budownictwie komunikacyjnym.