Spis treści do nr 9/2000 r.

 

Mgr Inż. Janusz S. Fota
Curriculum Vitae
Życiorys i przebieg pracy zawodowej mgr inż. Janusza Stanisława Foty powołanego z dniem 11 sierpnia 2000 roku na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych.

Tadeusz Suwara
Informacja o systemie HDM
Komputerowy system HDM służy do analizy ekonomicznej strategii utrzymania i podwyższania standardu odcinka drogi lub sieci drogowej.

Cezary Saganowski
Stan techniczny sieci dróg krajowych
Stan techniczny sieci dróg krajowych (nośność, równość, koleiny, szorstkość) od wielu lat jest zły i nie ulega poprawie. Główną przyczyną jest niedofinansowanie sieci drogowej. Np w 2000 roku nakłady na roboty utrzymaniowe są czterokrotnie mniejsze od najpilniejszych potrzeb

Andrzej Jarominiak
Wpływ złego prawa na stan mostów w Polsce
Niektóre regulacje prawne obowiązujące w kraju wpływają szkodliwie na stan infrastruktury, zwłaszcza na stan obiektów mostowych.

Mieczysław Rybak
Mity i prawda o normowych obciążeniach ruchomych dróg i mostów
Normy są prawem technicznym i ich celem jest pomoc budowniczym Autor w sposób krytyczny udowadnia niewłaściwe podejście wielu specjalistów do analizowania i stosowania normowych obciążeń ruchomych dróg i mostów.

Paweł Mieczkowski
Sfalowania poprzeczne w nawierzchniach asfaltowych - model teoretyczno-doświadczalny ich oceny
Mieszanki mineralno-asfaltowe w zależności od temperatury, wielkości i rodzaju obciążenia przedstawiają sobą materiał sprężysto-lepko-plastyczny. Autor na podstawie badań i doświadczeń podaje wzór pozwalający obliczyć głębokość sfalowania nawierzchni.

Krzysztof Turzyniecki
Modułu E2>=120 (100) MPa dotyczy powierzchni robót ziemnych czy podbudowy pomocniczej?
Zdaniem autora warstwa mrozoochronna jest warstwą podbudowy pomocniczej i w tym kierunku powinna nastąpić nowelizacja norm oraz dokumentów z tym związanych.

Andrzej Urbanik
Walny Zjazd IRF - Ravenna, 26 czerwca 2000 roku
Jest to krótka informacja o Walnych Zjeździe IRF w Ravennie.

Henryk Komorowski - Z życia Stowarzyszenia i Inżynierów i Techników Komunikacji
Ustawa o samorządzie zawodowym inżynierów budowlanych weszła pod obrady Sejmu RP
W artykule przedstawiono zastrzeżenia i uwagi do powyższej ustawy i sprecyzowane przez stowarzyszenia naukowo-techniczne (w tym SITK) i przesłane do komisji sejmowej.

Czesław R. Krzywosz
Budowy roku 1999
W Konkursie PZITB "Budowy Roku" Sąd Konkursowy w grupie F - Budownictwo Inżynieryjne przyznał nagrodę I stopnia za realizację mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie, a nagrodę II stopnia za realizację mostu przez Odrę w Opolu