Spis treści do nr 8/2000 r.

 

Tadeusz Suwara
Wiadomości drogowe. Projekty drogowe przygotowywanie do finansowania ze środków ISPA w latach 2000-2006
Lista projektów przygotowywanych do finansowania ze środków Unii Europejskiej składa się z 12 zadań inwestycyjnych i 14 zadań modernizacyjnych o łącznej długości 262 km.

Dariusz Dobrucki
Wpływ temperatury i czasu obciążenia na odkształcenia betonu asfaltowego
W artykule przedstawiono badania porównawcze odkształceń w nawierzchni z betonu asfaltowego i z mieszanki SMA.

Włodzimierz Poboży, Zenon Szczepaniak
Produkcja drogowych emulsji asfaltowych w Polsce
Zastosowanie emulsji asfaltowych w utrzymaniu i wykonywaniu nawierzchni asfaltowych wzrasta bardzo szybko: 1993 r. -26.000 ton, 1999 r. - 81.000 ton. Różne rodzaje emulsji są coraz lepiej wykorzystywane w zróżnicowanych technologicznie robotach nawierzchniowych.

Stefan Rolla
Kryteria przydatności geosyntetyków do robót drogowych
Wszystko o geosyntetykach - tak można w skrócie streścić w/w artykuł.

Juliusz Cieśla, Mieczysław Rybak, Marian Skawiński
Ważniejsze wnioski ze wzmacniania mostów
Opis możliwości naprawy uszkodzeń w mostach poprzez zastosowanie sprężania.

Andrzej Jarominiak
Most Konfederacji w Kanadzie (część II)
Niezwykle trudne i skomplikowane warunki budowy w/w mostu wymagały zastosowania najnowszych osiągnięć nauki i techniki.

Ireneusz Kreja, Leszek Mikołajków, Jerrz W.Wekezer
Komputerowa symulacja zderzeń pojazdów urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego
Badania nad bezpieczeństwem barier ochronnych są bardzo żmudne i skomplikowane. Po przeprowadzeniu wielu doświadczeń praktycznych i symulacji komputerowej zderzeń opracowano właściwe rozwiązania

Andrzej Stańczyk
O wrażeniach z podróży do Ziemi Świętej i jej kilku obiektach mostowych
Historia Ziemi Świętej z jej tragicznymi zdarzeniami jest jednocześnie historią trzech wielkich religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.