Spis treści do nr 7/2000 r.

 

Wiesław Spuziak
Wykonywanie drogowych robót nawierzchniowych w niskiej temperaturze
Wykonywanie robót nawierzchniowych w niskiej temperaturze jest możliwe pod warunkiem przestrzegania norm i kryteriów technologicznych.

Arkadiusz Madaj, Włodzimierz Rewiako
Zastosowanie zapraw naprawczych zawierających inhibitory korozji MCI do remontu wiaduktu
W artykule opisano napraw wiaduktu nad przełęczą Isarco w ciągu autostrady A-22 we Włoszech za pomocą zapraw naprawczych zawierających migrujący inhibitor korozji "CORTEC MCI"

Andrzej Jarominiak
Most Konfederacji w Kanadzie (część I)
Oddany do użytku 1 czerwca 1997 roku Most Konfederacji jest najdłuższym na świecie mostem przez zamarzające morze. W artykule przedstawiono niezwykle trudne warunki budowy i nowoczesne rozwiązania techniczne, które zastosowano na tym obiekcie.

Irena Gaweł
Wpływ zmiany technologii produkcji asfaltów w Polskim Koncernie Naftowym w Płocku na jakość otrzymanych produktów
Asfalty wyprodukowane poprzez utlenianie gudronu metodą ciągłą w instalacji "Biturox" wykazują lepsze właściwości niż produkowane dotychczas w tradycyjnych oksydatorach.

Cezary Saganowski
System zbierania danych o stanie dróg we Francji
W artykule opisano system zbierania danych o stanie technicznym nawierzchni, stosowany na drogach krajowych we Francji (ok. 30000 km).

Stefan Firlej
Wyznaczanie modułów sprężystości materiałów w nawierzchni dwuwarstwowej
Autor przedstawił obliczenia i zyskane stąd nomogramy umożliwiające w prosty sposób wyznaczenie modułów sprężystości materiałów w nawierzchni.

Adam Wysokowski, Wiesława Rowićska, Adewole Adesiyun, Adam Czerpak
Awaria przepustu wynikająca z braków zarządzania i utrzymania drogi
Niedobra organizacja zarządów drogowych jest i będzie jedną z przyczyn awarii obiektów inżynierskich na drogach.

Andrzej Stańczyk
To był świat w zupełni starym stylu... świat niedocenionych teorii i niegdysiejszych konstrukcji
Możliwości betonu jako tworzywa w konstrukcjach mostów nie są do końca wykorzystane. Stare obiekty mostowe urzekają rozwiązaniami technicznymi i architekturą.