Spis treści do nr 5/2000 r.

 

Tadeusz Suwara
Stan techniczny nawierzchni dróg krajowych w 1999 r.
W artykule przedstawiono stan nawierzchni dróg krajowych klasyfikacji: A, B, C, D.

Władysław Gardziejczyk
Nawierzchnie z betonu cementowego - czy muszą być nawierzchnimi "głośnymi"?
Zastosowanie nowoczesnych technologii przy budowie nawierzchni z betonu cementowego pozwala na znaczne obniżenie generowanego hałasu toczenia, porównywalnego z hałasem na nawierzchniach bitumicznych.

Andrzej Jarominiak
Druga Przeprawa Mostowa przez estuarium rzeki Severn (część II)
Przy budowie w/w mostu zastosowano wiele nowych i niezwykle interesujących rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

Henryk Zobel, Agnieszka Golubińska
Pożary mostów
Pożary mostów powodują duże uszkodzenia konstrukcji, a tym samym znaczne straty finansowe. Autorzy artykułu przedstawiają statystykę pożarów mostów, ich przyczyny oraz wynikające z tego zjawiska wnioski.

Stefan Rolla
Impresje z "Francusko-polskich dni budownictwa, transportu i drogownictwa " w Warszawie, 16-17 marca 2000 r.
Autor przedstawia rozwój techniki drogowej we Francji i jej wpływ na rozwój budownictwa drogowego w Polsce.

Andrzej Stańczyk
Trudności budowania na terenach dolnej Mezopotamii przed tysiącami lat i współcześnie
Jest to świetny opis starożytnej i obecnej Mezopotamii z elementami podającymi problematykę budowy autostrady przez pustynię w Iraku przez "Dromex"

Oddział Lubelski SITK
Ochrona Środowiska i estetyka w drogownictwie
Na w/w temat odbędzie się w dniach 7-8 września b.r. w Zamościu konferencja techniczna.