Spis treści do nr 3/2000 r.

 

 Tadeusz Suwara
Problemy z ważeniem samochodów
Przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdu ciężarowego, a sczególnie obciążenia na oś pojazdu, wywołuje bardzo duże zniszczenia na sieci drogowej. Kłopoty są tym większe, że Naczelny Sąd Administracyjny swoimi postanowieniami uniemożliwia przeciwdziałanie tym zjawiskom przez służby drogowe.

Dariusz Sybilski
Modyfikatory i dodatki do asfaltów drogowych. Część 2. Modyfikatory i dodatki do mieszanek
W artykule przedstawiono rodzaje modyfikatorów i dodatków do mieszanek mineralno-bitumicznych określając ich zalety i wady.

Mirosław Kossakowski
Ochrona środowiska w utrzymaniu dróg
Autor przedstawia szkodliwe dla środowiska elementy występujące przy letnim i zimowym utrzymaniu dróg oraz metody zmniejszenia tego zagrożenia.

Wiesław Pomykała
Wybrane zagadnienia projektowaia, wykonawstwa i utrzymania obiektów mostowych
Bardzo zaniżone nakłady oraz niewłaściwe przeprowadzone zmiany organizacyjne stanowią poważne zagrożenie dla trwałości i właściwego wtrzymania obiektów mostowych.

Agencja Budowy i Eksploatacji Autostrad
Informacja o realizacji programu budowy autostrad
W "Informacji..." przedstawiono stan i zaawansowanie prac związanych z realizacją programu budowy autostrad.

Andrzej Stańczyk
Mosty Iraku
Jest to wspomnienie z pobytu na budowach mostów i autostrady w Iraku z pięknymi opisami kraju i jego zabytków

Elżbieta Szmidt
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Autorka opisuje prace wykonane przez M.Z.D.W. w 1999 roku oraz przedstawia plany robót drogowo-mostowych na 2000 rok.