Spis treści do nr 11/2002 r.

 

ALICJA GŁOWACKA
Internet w służbie drogownictwa.
Internet stał się ogromnym zbiorem aktualnej wiedzy również dla drogownictwa. Korzystanie z tego źródła wiedzy staje się koniecznością.

BEATA GAJEWSKA, BOLESŁAW KŁOSIŃSKI, PIOTR RYCHLEWSKI
Materiały do powierzchniowej ochrony przeciwerozyjnej skarp drogowych.
Aby zapobiec erozji gruntu można stosować szereg metod i materiałów wzmacniających grunt i zapobiegających erozji.

STANISŁAW SZPINEK
Poziom i klasa stanu nawierzchni według SOSN (artykuł dyskusyjny).
Ciągłe zmiany pojęć (nazw) technicznych są szkodliwe i powinni się zaniechać tych zmian.

JANUSZ CHODUR, STANISŁAW GONDEK
Metodologia analizy przepustowości odcinków drogowych według metody HCM-2000.
W HCM-2000 wprowadzono szereg istotnych zmian w stosunku do wersji poprzedniej (HCM-85). Zapoznanie się z tymi zmianami jest inżynierom niezbędne.

ADAM WYSOKOWSKI, ARLETA KĄKOL
Seminarium nt. "Estetyczne powłoki ochronne - niezbędny element trwałości mostów".
Seminarium na ww temat odbyło się 20 czerwca 2002 roku w Żmigrodzie.

ANDRZEJ STAŃCZYK
O mostach wietnamskich słów kilka.
Mosty w Wietnamie mają swoją historię i specyfikę. Warto jest je poznać.

Uchwała konferencji naukowo-technicznej "XLV Techniczne Dni Drogowe" - opracowanie Komisji Wnioskowej pod przewodnictwem Konrada Jabłońskiego.

XLV Techniczne Dni Drogowe odbyły się w dniach 16-18 października 2002 roku w Międzyzdrojach.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY - Janusz Skoniecki (1925-2002) (oprac. Zarząd Krajowy SITK i Koledzy).

Dnia 11 października 2002 roku zmarł Janusz Skoniecki, wieloletni i wielce zasłużony pracownik Ministerstwa Komunikacji i PKP, pełniący przez trzy kadencje funkcję prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji.


Opracował: CZESŁAW R. KRZYWOSZ