Spis treści do nr 10/2002 r.

 

DARIUSZ SYBILSKI, RENATA HORODECKA, ANDRZEJ WRÓBEL
Ocena jakości asfaltów PKN Orlen z wykorzystaniem funkcjonalnych metod badań.
Autorzy przedstawiają wyniki porównawcze badań jakości asfaltów PKN Orlen z dwoma innymi rodzajami asfaltów wyprodukowanych z innych gatunków ropy naftowej.

STEFAN ROLLA
Katalog wzmocnień nawierzchni 2001: projektowanie wzmocnienia (artykuł dyskusyjny).
Żaden kraj nie wprowadził obowiązku projektowania wzmocnień nawierzchni metodami mechanistycznymi. Autor przedstawia metody projektowania wzmocnień stosowane w Niemczech, Szwajcarii, Francji i USA.

RYSZARD TYLUTKI
Budowa autostrady nadbałtyckiej A-20 Lube-ka-Szczecin.
Autostrada A-20 przebiega przez trzy kraje związkowe. Na całej długości (323 km) zaprojektowano wysokie parametry techniczne, a realizacja przebiega wg założonych wymagań jakościowych.

KRZYSZTOF STURZBECHER
Zapewnienie jakości mostów w RFN poprzez ujednolicenie umów i wymagań technicznych.
Sposób organizacji, przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego jest szczegółowo opracowany i ujęty w obowiązujące ogólnodostępne przepisy.

MIROSŁAW KOSSAKOWSKI
Przydatność polistyrenu piankowego do budowy nasypów drogowych.
Polistyren piankowy jest tworzywem bardzo trwałym i jeśli jest odpowiednio użyty może w budowli polistyrenowo-ziemnej przetrwać bez odkształceń ok. 100 lat.

IWONNA ŻUCHOWICZ-WODNIKOWSKA, WOJCIECH ZIMNY
Ekrany przeciwhałasowe RBS (artykuł sponsorowany).
Opracowano nowe typy ekranów przeciwhałasowych, które dobrze spełniają swoje funkcje i są łatwe w montażu.

WŁADYSŁAW RAWSKI -
Julian Kapica
Dnia 5 lipca 2002 roku zmarł inż. Julian Kapica, długoletni pracownik drogownictwa, pełniący przez wiele lat funkcje kierownicze. Ostatnio był dyrektorem Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.

Opracował: CZESŁAW R. KRZYWOSZ