Streszczenia (Abstract) do numeru 3/2012 r.

Nr 3/2012 do ściągnięcia (.zip) 

JAROSŁAW WASZKIEWICZ
Krajowy sytem poboru opłat.
Elektroniczny system poboru opłat jest jednym z elementów krajowego systemu poboru opłat. Został uruchomiony 3 lipca 2011 roku. Jest wdrażany w Polsce ze względu na konieczność realizacji przepisów dyrektywy 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego. W artykule szczegółowo przedstawiono elementy składowe systemu oraz sposób jego działania na sieci dróg krajowych.
Słowa kluczowe: opłaty elektroniczne, system poboru opłat.

National system of toll collection.
Electronic toll collection system is part of the National system of toll collection. System was launched on July 2011. It is implemented in Poland due to need to introduce the provisions of Directive 2006/38/EC of the European Parliament. Article shows detailed components of the system and how it works on the national road network.
Keywords: electronic charges, toll collection system

 

JAN BILISZCZUK, OLGA SZYMCZYK
Porównanie dwóch największych mostów podwieszonych zbudowanych w Europie w latach 2008–2011.
W ostatnich latach w Europie zbudowano dwa mosty podwieszone o dużej rozpiętości przęseł: most Rędziński w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i most przez Sawę w Belgradzie. Są to obiekty o podobnej konstrukcji i skali trudności realizacyjnych. Dokonano porównania podstawowych parametrów geometrycznych tych mostów oraz czasu i kosztów ich realizacji.
Słowa kluczowe: most podwieszony, montaż wspornikowy, nasuwanie podłużne, koszty budowy.

 

Comparison of two largest cable-stayed bridges built in Europe in 2008–2011.
In recent years in Europe two large cable-stayed bridges were built: Rędziński Bridge along Highway Ring Road of Wrocław and Sava Bridge within Inner City Semi Ring Road in Belgrade.Comparison of their geometrical parameters and description of construction technologies of both structures were presented. Costs and periods of erecting the bridges were also compared.
Keywords: cable-stayed bridge, cantilever erection, incremental launching, steel box girder, prestressed concrete box girder, erection costs

 

DAWID RYŚ
Porównanie metod wyznaczania ruchu obliczeniowego do projektowania nawierzchni drogowych w wybranych krajach europejskich.
Przedstawiono porównanie metod wyznaczania ruchu obliczeniowego do projektowania konstrukcji nawierzchni drogowych stosowanych w Polsce, Niemczech, Austrii, Wielkiej Brytanii oraz we Francji. Przy porównaniu szczególny nacisk położono na współczynniki przeliczeniowe pojazdów na liczbę osi standardowych. Ponieważ w poszczególnych metodach uwzględnia się różne parametry techniczne drogi a klasyfikacja pojazdów nie jest jednakowa, ruch obliczeniowy oraz współczynniki porównywano przy zbliżonych warunkach.
Słowa kluczowe: drogi, nawierzchnie, projektowanie, ruch obliczeniowy.

 

Comparison of the methods of traffic assessment for road pavement design in selected European countries.
Different methods of traffic assessment for pavement design and their comparison in countries such as: Poland, Germany, Austria, the UK and France are described. Equivalent axle load factors for commercial vehicles and public service vehicles (wear factors), and their comparison are emphasized. Due to the differences in particular methods (taking into account technical parameters or vehicles classification) design traffic and wear factors are compared for similar circumstances.
Keywords: roads, pavement, design, traffic assessment.

 

PAWEŁ PONETA, JERZY JURCZUK, MATEUSZ KABALA
Wykorzystanie odpadów pochodzących ze zużytych opon samochodowych w konstrukcji nasypów drogowych.
W artykule przedstawiono przykład możliwości wykorzystania materiału odpadowego pochodzącego ze zużytych opon samochodowych do budowy nasypów drogowych. Artykuł opracowano na podstawie wyników pełnego zakresu badań laboratoryjnych, polowych oraz monitoringu wykonanego odcinka pilotażowego. Autorzy przedstawili zarówno zalety zastosowania odpadów gumowych, jak i bariery ograniczające tą technologię w realizacjach infrastruktury drogowej w naszym kraju.
Słowa kluczowe: drogi, nasypy, odpady z opon, badania.

 

Practical experience of use of waste from the recycled car tires as the filler of road embankments construction.
The purpose of this paper is to assess the possibility of using waste material derived from the recycling of used car tires as filler of road embankments. The case study was done on the basis of the results of a full range of laboratory tests, field trials and monitoring of existing pilot objects. The document highlights the potential for the application of waste rubber in the achievements of road infrastructure in our country.
Keywords: roads, embankments, tyre waste, tests.

 

MAREK MISTEWICZ
Pierwszy most pontonowy przez Wisłę.
Na podstawie mało znanych relacji opisanych w artykule omówiono pierwszy w świecie most pontonowy wynaleziony przez Krzysztofa Arciszewskiego w XVII w. Przedstawiono hipotezę zastosowania tego mostu pontonowego do przeprawy przez Wisłę w Zakroczymiu przez armię szwedzką.
Słowa kluczowe: mosty pontonowe, mosty na Wiśle, najazd szwedzki.

 

The first pontoon bridge on Vistula River.
The first in the world pontoon bridge developed by Krzysztof Arciszewski in the 17th century was described on the basis of almost unknown written accounts. The hypothetical use of the mentioned pontoon bridge for crossing Vistula River in Zakroczym by the Swedish army was suggested.
Keywords: pontoon-bridges, Vistula River bridges, Swedish invasion