Spis treści do nr 4/2002 r.

 

Dariusz Sybilski, Marian Pałys, Robert Mularzuk
Poprawa szorstkości nawierzchni asfaltowej z zastosowaniem kruszywa z żużla stalowniczego.
Przeprowadzone w IBDiM badania wykazały, że zastosowanie grysów z żużla stalowniczego wyraźnie zwiększa szorstkość nawierzchni i odporność na koleinowanie.

Stefan Rolla
Katalog nawierzchni sztywnych. Terminologia i typowe konstrukcje.
Autor poddaje w wątpliwość szereg stwierdzeń i wymagań zawartych w obowiązującym "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych".

Ryszard Tylutki
Autostrady w Niemczech.
Na koniec 2001 roku w RFN było 11 500 km autostrad. Ich planowanie i okresy realizacyjne przedstawiono w powyższym artykule.

Henryk Zobel, Agnieszka Golubińska
Symulacja pożaru mostu podwieszonego.
Przeprowadzona analiza ewentualnych pożarów mostów (od góry lub od dołu) powinna uczulić służby utrzymania mostów na możliwe niebezpieczeństwa związane z taką sytuacją.

Biuro Studiów Sieci Drogowej GDDP
System referencyjny dróg (Wytyczne stosowania).
Wytyczne obowiązują w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i jednostkach jej podległych.

Michał Czapski
Początki nauki o mechanice gruntów w Polsce na tle osiągnięć w innych krajach. Część 1.
Wiek XX przyniósł szybki rozwój nauki o mechanice gruntów. Jednak badania i wynikające z nich wnioski opracowywano znacznie wcześniej. Polscy naukowcy brali udział w kongresach międzynarodowych i prowadzili własne badania w dziedzinie mechaniki gruntów.