Spis treści do nr 3/2002 r.

 

Kazimierz Bartczak
Inteligentny transport a zarządzanie infrastrukturą drogową (wprowadzenie w problematykę).
Autor w sposób bardzo przystępny przedstawia problematykę systemów inteligentnego transportu - ITS.

Alicja Głowacka
Porowatość nawierzchni - zaleta czy wada?
Betony asfaltowe porowate wykazują wiele zalet jak: polepszenie właściwości przeciwpoślizgowych, zmniejszenie poziomu hałasu, większą odporność na deformacje. Nawierzchnie te mają też wady. Stosowanie ich musi być dobrze przeanalizowane.

Stanisław Szpinek
O tym, dlaczego wykres prześwitów z planografu nie nadaje się do obliczeń wskaźnika IRI .
Autor artykułu polemizuje z autorami referatów wygłoszonych na konferencji w Kielcach "Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe" w sprawie wyznaczania "IRI" wyrażającego poziom równości podłużnej nawierzchni.

Marian Pałys
Obrona normy PN-S-96025:2000. Nawierzchnie asfaltowe.
W "Drogownictwie" nr 4/2001 ukazał się artykuł S. Rolli poddający krytyce normę dotyczącą nawierzchni asfaltowych. M. Pałys polemizuje z wypowiedziami S. Rolli.

Janusz Walkowicz
Stabilność koryta rzeki w profilu mostowym.
Ustalenie stabilności koryta cieku w profilu mostowym jest bardzo istotne dla trwałości obiektów mostowych.

Janusz Gajda, Ryszard Sroka, Marek Stencel, Tadeusz Żegleń
Pierwszy polski system ważenia pojazdów w ruchu.
System ważenia pojazdów w ruchu (WIM) jest pierwszym tego typu systemem zaprojektowanym i wykonanym w Polsce. 100% pojazdów wskazanych przez system jako przeciążone w rzeczywistości przekraczały dopuszczalny nacisk na oś.

Mieczysław Mazur
Włodzimierz Wróbel 1940-2001.
Dnia 12 lipca 2001 roku zmarł Włodzimierz Wróbel, Człowiek który 40 lat życia poświęcił służbie drogowej.