Spis treści do nr 2/2002 r.

 

Marek Iwański
Wpływ kruszywa kwarcytowego na odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na oddziaływanie wody i mrozu (artykuł recenzowany).
Warstwy ścieralne z mieszanki asfaltowej z kruszywem kwarcytowym charakteryzują się wysokimi parametrami eksploatacyjnymi. Warunkiem uzyskania dobrej jakości jest prawidłowe zaprojektowanie mieszanki.

Stefan Rolla
Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni - dobry poradnik, złe nazewnictwo
Autor przedstawia krytyczną ocenę Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.

Bolesław Kłosiński
Wprowadzanie europejskich norm fundamentowania
Wprowadzenie europejskich norm do stosowania w Polsce jest dość trudne i wymaga długiego czasu. Konieczne jest pilne podjęcie prac nad tym zagadnieniem.

Janusz Walkowicz
Czy można podwieszać przewody do mostów nad wodami zmniejszając ich światło?
Przy podwieszaniu przewodów do mostów muszą być spełnione określone warunki zapewniające bezpieczeństwo obiektom mostowym jak i podwieszonym przewodom.

Zdzisław Misztal
Niszczenie nawierzchni przez pojazdy ponadnormatywne oraz opłaty drogowe za przekraczanie obciążeń.
Najmniej niszczą nawierzchnie samochody ciężarowe o kołach bliźniaczych i osiach wielokrotnych. Bardziej niszczące są pojazdy o kołach "super single".

Henryk Komorowski
Profesor Andrzej Ryżyński kończy 75 lat
Prof. Andrzej Ryżyński jest jednym z najbardziej zasłużonych naukowców w Polsce w zakresie unowocześnienia i rozwoju konstrukcji inżynierskich, a zwłaszcza obiektów mostowych.

Andrzej Stańczyk
Podróżowanie drogami Meksyku
Historia, kultura i życie mieszkańców Meksyku są bardzo ciekawe lecz znacznie odbiegają od warunków w jakich żyją mieszkańcy Europy.

Wiesław Starowicz
Wnioski przyjęte na konferencji "Finansowanie drogownictwa i przygotowanie inwestycji"
W dniach 5-7 grudnia 2001 roku w Zakopanem-Kościelisku odbyła się konferencja na ww temat zorganizowana przez Oddział SITK w Krakowie i Międzyzakładowe Koło Drogowców przy Oddziale SITK w Krakowie.

Stanisław Szarugiewicz
Wacław Gawenda
Dnia 3 października 2001 roku zmarł mgr inż. Wacław Gawenda, wieloletni i wielce zasłużony Pracownik drogownictwa. Pracę zawodową zakończył na stanowisku naczelnego dyrektora Okręgu Dróg Publicznych we Wrocławiu.

Czesław R. Krzywosz
Sekcja Inżynierii Komunikacyjnej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk
Dnia 24 stycznia 2002 roku w siedzibie GDDP w Warszawie odbyło się V Posiedzenie Sekcji KILiW PAN.