Spis treści do nr 1/2002 r.

 

Czesław R. Krzywosz
Modernizacja drogi krajowej nr 50 Sochaczew - Mszczonów - Grójec
Dnia 10 stycznia 2002 roku w Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych zostały podpisane dwa kontrakty na modernizację w/w drogi.

Dariusz Sybilski, Robert Mularzuk
Wpływ zastosowania kruszywa gabro na właściwości nawierzchni asfaltowej
Przeprowadzone badania potwierdzają, że mieszanki mineralno-asfaltowe z zastosowaniem kruszywa gabro zwiększają odporność nawierzchni na koleinowanie i wykazują znacznie większą szorstkość.

Ewa Wilk
Odporność na koleinowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z różnymi rodzajami kruszyw kamiennych. Doświadczenia z budowy autostrady A-4 Wrocław - Nogowczyce (artykuł recenzowany)
Kryterium przydatności kruszyw mineralnych do nawierzchni dróg nie jest rodzaj skały, lecz prawidłowo zaprojektowana mieszanka mineralno-asfaltowa.

Konrad Jabłoński - Stefan Rolla
85 lat - 55 lat w służbie dróg i postępu technicznego
Stefan Rolla jest jednym z najznakomitszych inżynierów drogownictwa. Wniósł On wielki wkład w rozwój i unowocześnienie techniki drogowej w Polsce.

Janusz Gajda, Ryszard Sroka, Marek Stencel, Tadeusz Żegleń
Kalibracja systemów ważenia pojazdów w ruchu
W artykule opisano procedurę oraz wyniki zastosowania statystycznej metody kalibracji systemu WIM, pierwszego skonstruowanego w Polsce systemu ważenia pojazdów samochodowych w ruchu.

Andrzej Stańczyk
Mosty Antonio da Ponte - dwa najsłynniejsze z czterystu mostów Wenecji
Wenecja, jedno z najsłynniejszych miast świata posiada w swoim obszarze ok. 400 mostów, w tym niektóre liczące po kilkaset lat.

Stanisław Szpinek
Wielość ocen i "nierówne" autostrady w Polsce
Kryteria równości nawierzchni w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1997 roku (autostrady płatne) różnią się od kryteriów zawartych w rozporządzeniu MTiGM nr 430 z dnia 2 marca 1999 roku (warunki techniczne) - które są właściwe?

Andrzej Niemierko
Polski udział w 5. Światowym Kongresie Urządzeń Dylatacyjnych i Łożysk
Na t. Światowym Kongresie Urządzeń Dylatacyjnych i Łożysk prezentowano najnowsze osiągnięcia i doświadczenia w tej dziedzinie. Na Kongresie przyznano nagrodę Andrzejowi Niemierce za referat pt. "Wnioski z badań aprobacyjnych łożysk mostowych".

Ryszard Krystek
Gambit 2002
W dniach 11-12 kwietnia 2002 roku w Politechnice Gdańskiej odbędzie się seminarium pod hasłem "Globalne Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego II".