Spis treści do nr 9/2003 r.

 

JÓZEF JUDYCKI
Sczepność między warstwami asfaltowymi nawierzchni
Sczepność między warstwami asfaltowymi ma duże znaczenie dla trwałości nawierzchni. Brak sczepności warstw powoduje zmniejszenie nośności i szybkie powstawanie uszkodzeń.

WŁODZIMIERZ KUJAWA, ALICJA GŁOWACKA
Stabilizacja mechaniczna kruszywa wapiennego
W artykule przedstawiono technologię wykonania podbudów z użyciem żwirów i kruszyw wapiennych metodą stabilizacji mechanicznej.

STANISŁAW SZPINEK
Odchylenie w ocenie równości podłużnej nawierzchni
Według obecnie obowiązujących normatywnych dokumentów można na kilka sposobów zbierać dane pomiarowe i je interpretować. Jest to skutek zbyt ogólnego określenia procedur oceny stanu nawierzchni.

LESZEK MIKOŁAJKÓW
Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskiej praktyce drogowej – stan obecny i potrzeby
Część 1

Celem stosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest ochrona życia i mienia uczestników ruchu, jak również użytkowników terenów przyległych do drogi.

STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Badania emulsji asfaltowych
Jest to dalsza część prezentacji norm europejskich.

ZBIGNIEW TOKARSKI
II Konferencja naukowo-techniczna. Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego
26 czerwca 2003 roku odbyła się w Bydgoszczy konferencja poświęcona powyższym zagadnieniom. Uczestnikami i autorami referatów byli pracownicy nauki i praktyki budowlanej.

Komunikat SITK


CONTENTSJUDYCKI J.
Adhesion between asphalt pavement layers

KUJAWA W., GŁOWACKA A.
Wet-mix macadam of limestone aggragate

SZPINEK S.
Deviation evaluation of pavement longitudinal eveness

MIKOŁAJKÓW L.
Traffic safety equipments on Polish roads – present state and the needs
Part 1


ROLLA S.
European standards for roads. Bitumen emulsions testingOpracował:
Czesław R. Krzywosz