Spis treści do nr 8/2003 r.

 

ELŻBIETA STILGER-SZYDŁO, ANTONI SZYDŁO
Projektowanie i wykonawstwo nasypów drogowych na terenach eksploatacji górniczej
Nowym i złożonym zagadnieniem dla polskich inżynierów jest budowa autostrad na terenach eksploatacji górniczej. Autorzy przybliżają czytelnikom ogrom spraw związanych z tego typu budowami.

DARIUSZ SYBILSKI, WOJCIECH BAŃKOWSKI, RENATA HORODECKA, KRZYSZTOF MIRSKI, ANDRZEJ WRÓBEL
Ocena porównawcza właściwości funkcjonalnych asfaltów i polimeroasfaltów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych
Część 2: mieszanki.
W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych mieszanek mineralno-asfaltowych z użyciem asfaltów i polimeroasfaltów.

JOLANTA ŁAPIŃSKA
Uwagi dotyczące projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych (artykuł dyskusyjny).
Uwagi i spostrzeżenia zawarte w artykule są warte przemyślenia i ewentualnego wprowadzenia do praktyki

STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Powierzchniowe utrwalenie. Badania, wymagania, maszyny.
Jest to następna część prezentacji norm europejskich.

ANTONI GILEWICZ
Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowach dróg i mostów
Przepisy regulujące bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w wykonawstwie budowlanym zostały wydane przez Ministra Infrastruktury 27 sierpnia 2002 roku (Dz U nr 151, poz. 1256).

WIESŁAW POMYKAŁA, JOANNA OSIAK
Zagadnienia estetyki na przykładach mostów Lubelszczyzny
Estetyka obiektów mostowych jest bardzo istotna. Ładne obiekty wiele mówią o kulturze i poczuciu piękna projektantów, wykonawców i inwestorów.

MICHAŁ CZAPSKI
Głos w sprawie estetyki mostów
Architektura mostów zawsze wzbudzała dyskusję i krytykę, ponieważ znacząco wpływa na piękno otoczenia.

JANUSZ WALKOWICZ
Czy można podwieszać przewody do mostów łukowych zmniejszając ich światło?
Podwieszanie przewodów do konstrukcji mostów wymaga spełnienia wielu warunków.

JACEK KASPRZAK, BOGDAN SAKOWSKI
Przebudowa urządzeń obcych przy budowie mostu i dojazdów do mostu w Zegrzu
Doświadczenia z przebudowy bardzo skomplikowanego układu urządzeń obcych w pasie drogowym powinny być wykorzystane przy tworzeniu prawa w tym nowelizacji ustawy drogowej.

EDWARD LUDERA
Rozstrzygnięcie konkursu
„Drogowo-mostowa budowa 2002 roku w województwie podkarpackim lub na terenie kraju w wykonaniu firm z województwa podkarpackiego”

27 maja br. w „Pałacyku” w Łańcucie odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień dla najlepszych budów 2002 roku.

ADAM WYSOKOWSKI, ARLETA KĄKOL
Warsztaty nt. „Antykorozyjnego zabezpieczania stalowych konstrukcji mostowych przez natryskiwanie cieplne”
10 czerwca 2003 roku odbyła się w Żmigrodzie konferencja na ten właśnie, zorganizowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów (filia Wrocław).

Wspomnienie pośmiertne o prof. dr hab. inż. Mieczysławie Rybaku

Komunikaty SITK

Informacja o nagrodach Ministra InfrastrukturyCONTENTSSTILGER-SZYDŁO E., SZYDŁO A.
Roads embankments on mines exploitation areas - design and construction

SYBILSKI D., BAŃKOWSKI W., HORODECKA R., MIRSKI K., WRÓBEL A.
Comparison of performance related properties for bitumens, polimerbitumens and asphalts.
Part 2: Asphalt mixes


ŁAPIŃSKA J.
Some remarks to the asphalt mixes design

ROLLA S.
Road European Standards. Surface treatements

GILEWICZ A.
Work safety and healthy protection during road works

POMYKAŁA W., OSIAK J.
Some aesthetics problems of bridges in Lublin region

CZAPSKI M.
Some remarks on the bridges

WALKOWICZ J.
Conduits suspension in arch bridges

KASPRZAK J., SAKOWSKI B.
Reconstruction of foreign installations on the bridge construction in Zegrze


Opracował:
Czesław R. Krzywosz