Spis treści do nr 7/2003 r.

 

MARIAN TRACZ, MARIUSZ KIEĆ
Dostępność do dróg i jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu
Duża dostępność dróg dla otoczenia i ich zabudowa zmniejszają w sposób zasadniczy bezpieczeństwo użytkowników dróg. Szczególnie niebezpieczny jest wzrost gęstości punktów dostępności.

MONIKA HURBA, MIECZYSŁAW SIRKO
Zmiany sieci drogowej w województwie lubelskim
Autorzy przedstawiają rozwój sieci drogowej na obszarze województwa lubelskiego od średniowiecza do dni dzisiejszych.

WIESŁAW POMYKAŁA, JOANNA OSIAK
Utrzymanie, budowa i zarządzanie obiektami mostowymi na drogach powiatowych i gminnych
Przyczyny złego stanu obiektów mostowych są znane. Znane są również niezbędne kierunki działań, które mogą poprawić sytuację. Dlaczego więc jest tak źle?!

STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Metody badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco
Jest to następna część prezentacji norm europejskich.

DARIUSZ SYBILSKI, WOJCIECH BAŃKOWSKI, RENATA HORODECKA, KRZYSZTOF MIRSKI, ANDRZEJ WRÓBEL
Ocena porównawcza właściwości funkcjonalnych asfaltów i polimeroasfaltów oraz mieszanek mineralno-asfaltowych. Część 1. Lepiszcza
W artykule przedstawiono analizę porównawczą właściwości asfaltów i polimeroasfaltów.

ANDRZEJ STAŃCZYK
Mosty przez Sekwanę w Paryżu
Na 13-kilometrowym odcinku Sekwany przepływającej przez Paryż istnieje 37 mostów. Przedstawiają one historię rozwoju miasta, służą mieszkańcom i upiększają stolicę Francji.