Spis treści do nr 6/2003 r.

 

JÓZEF JUDYCKI
Przepisy dotyczące dopuszczalnych wymiarów i ciężarów samochodów ciężarowych w Unii Europejskiej i w Polsce
Autor w sposób bardzo czytelny przedstawił różnice w przepisach dopuszczających pojazdy ciężarowe do ruchu po drogach w Polsce i w Unii Europejskiej.

MARIAN TRACZ, KRYSTIAN WOŹNIAK
Estetyka w drogownictwie - możliwości prezentacji wizualnej projektów drogowych
Estetyka jest nieodłącznym elementem każdego dzieła inżynierskiego. Istnieje wiele technik pozwalających przedstawić (przed realizacją) obiekt społeczeństwu.

STEFAN ROLLA
Komunikacja - łączność czy transport?
Czy potocznie używane słowo "komunikacja" w rozumieniu "transport" jest właściwe? Autor podważa takie nazewnictwo.

IRENA GAWEŁ, ROBERT STĘPKOWSKI
Dobór optymalnego sposobu modyfikowania asfaltu gumą
Opracowane metody wytwarzania asfaltów modyfikowanych gumą pozwalają uzyskać produkty odpowiadające jakością elastomeroasfaltom drogowym.

STEFAN ROLLA
Recenzja książki Asfalty drogowe
Irena Gaweł, Maria Kalabińska, Jerzy Piłat opracowali podręcznik akademicki pt. Asfalty drogowe. Jest to świetna publikacja dla inżynierów i pracowników nauki.

ANDRZEJ NIEMIERKO
Rys historii mostów warszawskich na Wiśle
Niszczone w czasie wojen i katastrof mosty warszawskie były odbudowywane. Budowano również dużo nowych obiektów mostowych.

STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Geotekstylia do robót ziemnych
Jest to następna część prezentacji norm europejskich.

ULF LILLBROA¨NDA, ROGER LUNDBERG, KENNETTH OLSSON
Nowa technologia recyklingu i budowy nawierzchni asfaltowych na zimno
Firma "NYNAS" z firmą "SKANSKA" i "NCC" rozwinęła i udoskonaliła technikę wykonania nawierzchni z emulsji asfaltowych na zimno.

JANUSZ WALKOWICZ
Wzory Walkowicza do obliczeń maksymalnych przepływów wód ze zlewni sudeckich o powierzchni do 500 km2
Ww. wzory służą do obliczania wielkich wód z przeznaczeniem do hydrologicznego obliczania światła mostów i przepustów.