Spis treści do nr 5/2003 r.

 

ANTONI SZYDŁO, ROBERT WARDĘGA
Porównanie współczynników agresywności pojazdów w Polsce i Unii Europejskiej
Porównanie współczynników agresywności pojazdów dopuszczonych do ruchu w Polsce i Unii Europejskiej wypada niekorzystnie dla naszego kraju. Należy liczyć się z przyśpieszonym zużyciem nawierzchni na naszych drogach o min. 21% szybciej niż w krajach UE.

JERZY KUD, JOLANTA ŁAPIŃSKA
Badania laboratoryjne odporności betonu asfaltowego na działanie wody i mrozu
Przeprowadzone badania wykazały, że ilość i jakość asfaltu ma wyraźny wpływ na trwałość nawierzchni. Badania sprawdzające działanie wody i mrozu na mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być obligatoryjne przy ich projektowaniu.

MACIEJ RADZIKOWSKI
Stan techniczny nawierzchni sieci dróg krajowych na koniec 2002 roku
Raport o stanie technicznym sieci dróg krajowych jest opracowywany na podstawie systematycznie zbieranych danych w ramach Systemu Oceny Stanu Nawierzchni.

ANDRZEJ NIEMIERKO
Rys historii mostów warszawskich na Wiśle
W 1568 roku z polecenia króla Zygmunta Augusta rozpoczęto budowę mostu przez Wisłę w ciągu obecnej ulicy Mostowej w Warszawie. Przez następne 435 lat zbudowano w Warszawie szereg mostów i odbudowywano niszczone w czasie wojen i katastrof.

HENRYK KOMOROWSKI, ANDRZEJ NIEMIERKO
Sympozjum inżynierskie "Mosty Warszawy i Wilna"
W dniach od 28 lutego do 3 marca 2003 roku odbyło się w Wilnie sympozjum inżynierskie pt. "Mosty Warszawy i Wilna", w którym uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Polskich na Litwie.

STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Asfalty
Przybliżenie norm europejskich naszym czytelnikom jest niezbędne, a zapoznanie się z metodami badań ułatwi pracę kadrze technicznej.