Spis treści do nr 2/2003 r.

 

 KONRAD JABŁOŃSKI, MAREK RYBCZYŃSKI, WITOLD SZRAJBER
Polskie doświadczenia w recyklingu nawierzchni asfaltowych w otoczarkach
Wykorzystanie destruktu asfaltowego do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych w otoczarkach jest w Polsce bardzo małe i wynika z niespójnych przepisów technicznych, słabego przygotowania technicznego kadr i niewielkiego zainteresowania zleceniodawców. Ten stan powinien być zmieniony, gdyż jest szkodliwy dla gospodarki drogowej.

JAN KUKIEŁKA
Recykling powierzchni asfaltowych na zimno
Mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne (MMCE) oraz betony asfaltowo-cementowe (BAC) dobrze spełniają swoje zadanie jako podbudowy w budownictwie drogowym.

ANDRZEJ KULICZKOWSKI
Awarie przewodów kanalizacyjnych przyczyną uszkodzeń nawierzchni ulicznych
Awarie przewodów kanalizacyjnych mogą być groźne dla ruchu jak i posadowionych w pobliżu budynków. Dlatego też konieczne jest prowadzenie systematycznych badań stanu technicznego kanałów i ich napraw.

WITOLD PALECZEK
Wpływ gradientu technicznego na naprężenia rozciągające w płytach nawierzchni betonowych
Analiza naprężeń rozciągających w płytach nawierzchni betonowych pozwala wykazać, że przy odpowiednio dużej ich rozpietości gradient termiczny może być główną przyczyną pękania płyt.

STEFAN ROLLA
Normy Europejskie. Badanie cech mechanicznych kruszywa
Przybliżenie czytelnikom norm europejskich w dziedzinie drogownictwa jest bardzo ważne. W załączeniu dalsza część zestawienia norm dotyczących drogownictwa.

MIROSŁAW KOSSAKOWSKI
Rozjemca na budowach Oddziału GDDKiA w Warszawie
Funkcja rozjemcy jest odpowiedzialna i powinna być należycie traktowana przez zamawiającego i wykonawcę.

Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego. Opracowali Zbigniew Tokarski (tekst), Mieczysław Pawłowski (fotografie).
Dnia 5 grudnia 2002 w Bydgoskim Domu Technika odbyła się konferencja naukowo-techniczna pt. "Organizacja przedsięwzięć budownictwa drogowego" zorganizowana przez SITK w Bydgoszczy.

Marceli Latoszek (1910-2002) - Zarząd Krajowy SITK
Dnia 22 listopada 2002 roku zmarł w Warszawie Marceli Latoszek ceniony pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów i innych instalacji, zasłużony członek SITK.

STEFAN KRYCHNIAK
Nagrody Ministra Infrastruktury za najlepsze prace naukowe i dyplomowe w dziedzinie transportu
Dnia 20 grudnia 2002 roku w Politechnice Śląskiej w Katowicach Minister Infrastuktury po raz czwarty wręczył ww. nagrody.