Spis treści do nr 1/2003 r.

 

STEFAN KRYCHNIAK
I Europejski Kongres Transportowy "Fundusze Unii Europejskiej dla drogownictwa"
W dniach 7-8 listopada 2002 roku odbył się w Berlinie pod ww. tytułem kongres poświęcony problemom transportu w Unii Europejskiej.

TADEUSZ SUWARA
Fundusze Unii Europejskiej dla drogownictwa
Drogownictwo polskie może uzyskać duże środki finansowe (3,670 mld euro) w latach 2004–2008 z Funduszu Spójności i Funduszu Rozwoju Regionalnego na budowę i modernizację dróg.

BOŻYSŁAW BOGDANIUK, WOJCIECH RADOMSKI, WOJCIECH SUCHORZEWSKI, MARIAN TRACZ
Inżynieria komunikacyjna
W powyższym opracowaniu przedstawiono główne uwarunkowania rozwojowe w poszczególnych dziedzinach inżynierii komunikacyjnej i określono kierunki tematów badawczych, które powinny być kontynuowane lub podjęte.

STEFAN ROLLA
Europejskie normy drogowe
Przybliżenie czytelnikom norm europejskich w dziedzinie drogownictwa jest bardzo ważne. W załączeniu zestawienie norm dotyczących drogownictwa.

BOGDAN SAKOWSKI
Pierwszy "Słownik inżynierii ruchu angielsko-polski"
Autor poddaje ocenie "Słownik inżynierii ruchu angielsko-polski", który ukazał się na rynku wydawniczym w 2002 roku.

JERZY KACZMAREK
Problematyka planowania i projektowania autostrad i dróg ekspresowych
Stabilny układ autostrad i dróg ekspresowych jest bardzo istotny z punktu widzenia projektowania i przygotowania odcinków do realizacji. Należy skończyć z ciągłymi zmianami w układzie.

KAZIMIERZ BARTCZAK
Telematyka utrzymania dróg (Artykuł dyskusyjny)
Telematyka utrzymania dróg jest jednym z elementów telematyki transportu drogowego. Systemy telematyczne pomagają w organizowaniu właściwego utrzymania dróg.

LESŁAW BICHAJŁO, WOJCIECH TOMAKA
Przebudowa głównej ulicy Przemyśla
Autorzy opisują przebudowę ul. Jagiellońskiej w Przemyślu.

ANDRZEJ STAŃCZYK
Siła przyzwyczajenia - czyli o statyce "śledzia" i krawężnika
Autor przedstawia zalety i wady krawężnika "hiszpańskiego" i "polskiego".

JERZY IWANOWSKI
Zależność między poziomem rozwoju gospodarczego a tempem budowy autostrad w krajach europejskich
Na tempo budowy autostrad duży wpływ ma wielkość Produktu Krajowego Brutto.

Opracował: CZESŁAW R. KRZYWOSZ