Spis treści nr 5/2004 r.

Nr 5/2004 do ściągnięcia (.zip)

 

Wykaz europejskich norm dotyczących badań i wymagań wobec materiałów drogowych
W ramach prac GREN przetłumaczono 69 projektów norm. Ostateczna weryfikacja norm będzie wykonana w ramach prac Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.


PIOTR RADZISZEWSKI, JERZY PIŁAT
Mieszanki mineralno-gumowo-asfaltowe. Konferencja „Asphalt Rubber 2003”
Autorzy przedstawiają niewątpliwe zalety nawierzchni wykonanych z mieszanek mineralno-gumowo-asfaltowych.


WITOLD PALECZEK
Prognozowanie miejsca pęknięcia płyty betonowej przy wykorzystaniu numerycznej mapy wytężenia
Uwzględnienie w modelu numerycznym obciążenia płyty jej ciężarem własnym i gradientem termicznym pozwala wykazać, że znaczny jest wpływ gradientu termicznego na wytężenie płyty.


ANDRZEJ PORSZKE
Możliwości zastosowania spoiw cementowo-pucolanowych SILMENT CQP-15 i CQ-25 jako stabilizatora gruntu
W artykule podano właściwości spoiw cementowo-pucolanowych i określono ich przydatność w budownictwie drogowym.


STEFAN ROLLA
Drogowe normy europejskie. Mieszanki związane hydraulicznie. Badania cech mechanicznych
Następna część prezentacji norm europejskich.


STEFAN KRYCHNIAK Współpraca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP i Słowackiego Stowarzyszenia Drogowego
SITK prezentuje tekst umowy zawartej między stowarzyszeniami: polskim i słowackim.


TOMASZ CISZEWSKI, DARIUSZ DOBRUCKI, ANTONI SZYDŁO
Nośność warstw z kruszywa wzmocnionego geosyntetykami
Stosując geotekstylia można w krótkim czasie wybudować drogę tymczasową na podłożu o małej nośności.


STEFAN KRYCHNIAK
Psychofizjologiczne aspekty wypadków drogowych
Dnia 26 marca 2004 roku w Domu Technika w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa na temat jak w tytule, na której wygłoszono bardzo interesujące referaty.


STEFAN KRYCHNIAK
3. Europejski Kongres Transportowy „Połączenia transportowe północy i południa Europy”
Ww. kongres odbył się 22-23 kwietnia 2004 roku w Opatiji w Chorwacji.

CONTENTS


SYBILSKI D.
List of European Standards dealing with road materials tests and equirements


RADZISZEWSKI P., PIŁAT J.
Crumb rubber asphalt. „Asphalt Rubber 2003” Conference


PALECZEK W.
Concrete slab cracks position forecast using digital strains map


PORSZKE A.
Use possibilities of cement-pozzolan binders SILMENT CQP-15 and CQ-25 for soil stabilization


ROLLA S.
European Standards. Hydraulically bound mixtures. Mechanical properties testing


CISZEWSKI T., DOBRUCKI D., SZYDŁO A.
Load capacity of the granular bases with geosynthetics reinforcement
Opracował:
Czesław R. Krzywosz