Drogownictwo

Miesięcznik poświęcony zagadnieniom nauki, techniki i inżynierii drogowej. Prezentuje najnowsze osiągnięcia w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg, nawierzchni lotniskowych oraz obiektów mostowych, z wykorzystaniem technik informatycznych, jak również w planowaniu i budowie autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Autorami artykułów są osoby z uczelni technicznych i instytutów badawczych, przedsiębiorstw wykonawczych, biur projektowych oraz organizacji drogowych różnych szczebli.

Podawane są również informacje prasowe o ciekawych wydarzeniach związanych z drogami. Zamieszczane są także wspomnienia o ludziach, którzy w szczególny sposób zasłużyli się w rozwoju dróg i mostów w Polsce.

 

Do pobrania najnowsze numery czasopisma:

1. Drogownictwo nr 06/2018

2. Drogownictwo nr 07-08/2018

3. Drogownictwo nr 09/2018